Spanish lessons in Athens

Find your perfect private spanish tutor in Athens.
Learn spanish with our teachers at home or in their studio.

6 spanish teachers in Athens

0 teachers in my wish list
+

6 spanish teachers in Athens

Trusted teacher: Tο όνομά μου είναι Francina, είμαι από τη Μαγιόρκα (Ισπανία) και πρόσφατα μετακόμισα στην Αθήνα. Προσφέρω μαθήματα ισπανικών και καταλανικών για όλα τα επίπεδα και τις ηλικίες. Αποφοίτησα στην Ιστορία της Τέχνης από το Πανεπιστήμιο της Βαρκελώνης και έχω εκτεταμένη διδακτική εμπειρία, ειδικά για υποστήριξη στην μάθημα . Στα μαθήματά μου, μου αρέσει να δίνω μια σφαιρική άποψη της γλώσσας στον μαθητή, συμπεριλαμβανομένων ασκήσεων λεξιλογίου, γραμματικής και προφοράς, κατασκευάζοντας κάθε μάθημα με βάση τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες κάθε μαθητή. My name is Francina, I'm from Mallorca (Spain) and I recently moved to Athens. I offer Spanish and Catalan lessons for all levels and ages. I graduated in History of Art from Barcelona University and I have extensive teaching experience, especially for classroom support. In my lessons, I like to give a global view of the language to the student, including vocabulary, grammar and pronunciation exercises, whilst constructing every class based on the interests and needs of every student.
Spanish · Catalan
My name is Amalia. For the past 6 years, I have been living and working in Spain as a researcher at the Universitat Autonoma de Barcelona. I have authored articles in a variety of academic journals (in Spain and Latin America) and am also involved in translations, mainly academic, of Spanish texts into Greek and vice versa. We hold a Ph.D. Autónoma de Barcelona, ​​which according to ASEP is equivalent to Cervantes' C2. I am also a graduate of the Department of Primary Education of the University of Patras. My experience in teaching Spanish has been shaped both by my university studies in the field of Education and by my work as a Spanish teacher during my stay in Barcelona, teaching Spanish and Greek( individual classes but also group lessons). The methodology I support is clearly personalized and responds to the needs, desires and obviously the abilities and goals of each student. It is also holistic (aimed at the student's cognitive and emotional dimension) and focused (we set small weekly goals). This means that learning a foreign language is not treated as something detached from the cultural context of the language, that is, I do not encourage cutting-edge grammar and vocabulary learning but combining them through thematic learning. For this reason, from the first lesson, the learner comes into contact with contextualized, rich vocabulary and basic grammar and is able to express basic sentences. Finally, my philosophy is based on "constructivism" a learning-teaching model where learning is progressively built, with each piece of new knowledge repeating and deepening the former, thus building new cognitive shapes. This facilitates repetition, understanding, and integration of each bit of information. Feel free to contact me for any details.
Spanish
Meet even more great teachers. Try online lessons with the following real-time online teachers:
Trusted teacher: Hi! I'm Tanya. I was born in Italy, but for the last two years of my life I have traveled the world, mainly in Central and South America and the Middle East, traveling and working remotely. In my life I have lived in Argentina, Colombia and Mexico. I am a professional teacher with 6 years of experience. I worked on the translation of medical and legal articles, panels in the glass museum in Venice and worked as an interpreter at the court of Venice. I have a degree in languages, certified in international law and a language coach. Language coach means that I not only teach you a language, but also how to learn new languages! I will closely monitor and monitor your entire learning journey, to get the most out of your skills! That's because I love learning new languages! That's why after years of studying I became a polyglot (8 languages - Italian, English, Spanish, French, Japanese, Arabic, Hebrew, Dutch) and I came up with a method to teach you the language you want to learn! Over the years I have learned to model my work according to the personal needs of each student and have developed a method that allows my students to learn the language in a fast and fun way. My hobby is my greatest passion is learning other languages, therefore from my experience I can understand many of the problems associated with learning a foreign language. I am also a language coach, which means that my lessons are based on a specific method that I have designed to facilitate and accelerate learning. My classes are available in Italian, English, Spanish, French, Hebrew, Dutch and Arabic. GROUP LESSONS possible! See you soon! :-)
Spanish · Reading (for adults)
Trusted teacher: Bonjour! Buenos días! Bom dia!👋👋👋 My name is Natalie. I teach French, Spanish, Russian, and Portuguese! 😊😊😊 I have been teaching these languages for 12 years.📗📘📙📖🗣🌝 I have a Master’s degree in Linguistics, a Master’s degree with honors in Tourism, Hotel, and Restaurant Business, and a Master’s degree in International Law. 📄📄📄I also earned diplomas from the Ministry of Education of France: DELF, Spanish diplomas DELE from Cervantes Institute (Madrid), German diploma from Goethe Institute, and Japanese – Language Proficiency diploma (Tokyo).🤗🤗🤗 I've worked with French and Spanish delegations of agrarians, and continue to work with professional educators from Minnesota, USA. I also worked as an interpreter at Euro-2012, UEFA Champions League Final, and with football clubs. I teach languages from scratch and to a desirable result.✍✍✍📖🙌😀 I'm very friendly and the atmosphere is always nice during the lesson! 🌝🌝🌝 I also help students to prepare for GCSE, IGCSE, DELE, DELF, and other exams... My students 👩‍🎓👨‍🎓pass successfully Spanish and French GCSE exams every year Online tuition allows my clients to enjoy high-quality lessons, learn foreign languages without leaving home and at a comfortable time.🕓🕓🕓👩‍🏫👨‍🏫👩‍💻👨‍💻 We can have the first lesson and you will see how it works. Don’t hesitate to contact me if you have any questions!🙃🙃🙃 Classes via Zoom/Skype and material provided!
Russian · Spanish · French
Trusted teacher: Experiència de més de 20 anys donant classes d'anglès i català a grups reduïts d'ESO i Batxillerat i classes de repàs en el sector de les Humanitats. Doy clases de inglés desde hace muchos años. He impartido a grupos reducidos y a particulares de repaso (ESO y Bachillerato). Me desplazo. Busco estabilidad y continuidad para todo el curso. Enseñar es mi vocación. Por las mañanas trabajo en una empresa de telemárketing en BCN en un ambiente multicultural donde el inglés es nuestra lengua vehicular y a partir de las 16h tengo disponibilidad. Actualmente soy  profesor de inglés en la Academia English Studio, en Cornellà de Llobregat en turno  de  tardes. Todos los niveles y edades. Barajo la posibilidad de dedicarme a la docencia también en horario de mañana, siempre y cuando la oferta para este horario fuera de mi interés. En el turno de tarde soy  autónomo. Busco estabilidad y continuidad en Academia o similar para todo el curso y en verano. Disponible también para empresas y online. También profesor de catalán y español. My name is Xavier. I was born in Barcelona... a long time ago. I grow up in this town, but now I live a bit far from here. I studied at the University of Barcelona and in Huddersfield (near Shefield, Halifax, Leeds, Manchester, Liverpool,...not very far from York: quite nice places and better people), and I've been teaching Catalan, Spanish, Phillsofy, History and English for a long time...since I was  16. What happened? Very short, I promise: I was walking down the street two years ago, from just opposite this private school, and I thought  myself: well, you might enter this place and see. I like English language very much... and the UK,... but I don' t have a poster of the Queen on my bedroom's wall. It was a sort of a blind date. And there she was: her smile, her diligence, effectiveness. Eva listened to me. And after two weeks she was texting me for a class. Please, Xavier, can you cover for some classes?  And here I am. (That was in the academy English Studio, untill13th March, when the lady in charge said literally that she would pass my 59 students to another teacher because I had no Internet at home, as I had recently moved to another town and had not had time to set the internet) #.................... Morning shift: Professional Objective: English teacher.   Professional experience More than 15 years in several Contact Centers as an Agent or as a Team Leader or  Supervisor. Companies: Teletech, Telefono Permanente, MST, Teleperformance and Promofon. As a Team Leader / Supervisor: more than three years in Teleperformance and Promofon, (ONO),  making sure the group of Agents  were appropriatly trained and equipped to resolve doubts, problems and change requests;  makintg sure the team could respond effectively to Account Managers ` requests for further information and , when necessary, take proactive action to ensure they were aware of an issue. And last but not least, every day monitoring work, keeping  an eye on the activity of premium learners, ensuring the team was taking the necessary proactive action, either by phone or email. I had to support very often other colleagues in accordance with business needs and  to share ideas to improve business practices and the quality of the service. More than 20 years as an English teacher. Also, Spanish, Catalan an Humanities subjects. Qualifications: Universitat Central de Barcelona, Law Studies. Fluent English and intermediate level of French. Native level of Catalan and Spanish.
English · Spanish · Catalan
Showing results 1 - 25 of 33911 - 25 of 3391

Our students from Athens evaluate their Spanish teacher.

To ensure the quality of our Spanish teachers, we ask our students from Athens to review them.
Only reviews of students are published and they are guaranteed by Apprentus. Rated 5.0 out of 5 based on 186 reviews.

Italian, Spanish and English with a polyglot (8 languages) and Professional teacher, language coach (Groningen)
Tanya
I've had different Spanish teachers but Tanya is by far the best for several reasons: - Tanya makes a personal plan together with me which fits perfectly with my learning goals. So no unnecessary grammar but only things whichs helps me with my reason why I approached her - She developed her own personal learning style which helps me making huge steps in a short time - Tanya shows she's well prepared and the work we do and the homework I get is always in extend of the things I want to learn - Besides that she's always happy and a nice person to chat with Quick sumarry: if you want to learn Spanish in a good/fast way with a teacher who is always happy, I would highly recommend Tanya :)
Review by PABLO
English with a Native Internationally Certified Teacher (Ixelles-Elsene)
Juliana
It is never easy to find a good language teacher, who is professional, but also flexible enough to meet the student’s individual needs. Juliana is a fantastic teacher, whose experience, knowledge, understanding and patience creates the perfect atmosphere for improving one’s language skills at all levels. Juliana’s flexibility and adaptation to – the sometimes hectic - availability of students is also very rare and exemplary. Moreover, her extensive world-view/experience helps to maintain conversations with students in any particular subject. Having language courses with Juliana is highly recommended.
Review by LEVENTE
Private coding / programming lessons with python (Paris)
Matías
Highly recommended teacher!!! Matias teaching methods are great. Very clear and concise. Doesn’t waste your time explaining meaningless background information and always lectures with the intent to help you understand the material. He’s helped me understand content for my master course on Python and is one of the best lecturers that I’ve had. Your passion and dedication is beyond words! Thank you for getting me through this hard quick semester, I honestly would have never passed if it was not for your help! Thank you so much once again!
Review by JURIS