Turkish lessons in The

Find your perfect private turkish tutor in The.
Learn turkish with our teachers at home or in their studio.

53 turkish teachers in The

0 teachers in my wish list
+

53 turkish teachers in The

(3 reviews)
Merve - Amsterdam$52
Trusted teacher: ENG: Merhaba! I am an enthusiastic teacher who has been teaching Turkish for foreigners and the children whose native language is Turkish but need to improve it. Having experience with both teenagers and adults, I specialize in tutoring Turkish based on four skills: Listening, Reading, Speaking and Writing. I plan my lessons regarding the student's needs and goals. In my lessons, I prefer using different teaching coursebooks and authentic resources (e.g. online articles, newspapers, magazines). Since I have studied in different disciplines such as language teaching, literature and communication sciences, I could promise various lesson contents in each lesson to keep you excited during your learning process. If you would like to learn Turkish with me, please feel free to get in touch! I hope to hear from you soon! TR: Merhaba! 8 yıl önce İstanbul'da başlayan Türkçe öğretme serüvenim, iki yıldır Amsterdam'da devam ediyor. Türkçe öğrenmek isteyen yetişkinlere, Hollanda'da doğan çocuklarının daha kurallı Türkçe konuşmasını arzu eden anne babalara, Türkçe öğrenme yolculuklarında eşlik ediyorum. Dinleme, okuma, konuşma ve yazma becerilerini geliştirirken, farklı ders kitapları ve gerçek hayattan alınmış online makaleler, dergiler ve hikayeleri ders materyali olarak kullanıyorum. En önemlisi de, derslerimi daima öğrencinin ihtiyaçları doğrultusunda planlıyorum. Derslerim daima dil öğretimi, edebiyat ve iletişim alanlarında aldığım eğitimlerin yansımalarını taşıyor. Eğer siz de Türkçe öğrenmek istiyorsanız, benimle her zaman iletişime geçebilirsiniz. Türkçe öğrenme yolculuğunuzda şimdiden başarılar! En iyi dileklerimle, Merve
Turkish · Communication skills · Grammar
English: Turkish language and Turkish societies are active in a wide range from Asia to Europe. Almost everyone has a Turkish friend, relative or business partner in this large area. Also, Turkey is an important holiday and trading centre and this increases the importance of the Turkish language. I teach speaking, reading, writing and listening to people who want to learn Turkish. For any reason, if you want to learn Turkish or improve your Turkish skills, you can contact me. Courses are held in 1-hour sessions. It is supported by additional assignments, practices and exercises depending on the intensity of the weekly class hours.  You will have the opportunity to learn the Turkish language in a wide range from science to street speeches. Which groups do I teach Turkish? 1- Business people 2- Students 3- Expats 4- Tourists 5- Turks who want to improve their Turkish 6- politicians In which fields do I teach Turkish? 1- Training 2- Tourism 3- Trade 4- Law 5- Folk Culture 6 History 7- Literature Türkçe: Türkçe dili ve Türk toplumları Asya’dan Avrupa’ya geniş bir coğrafyada etkindir. Bu geniş alanda hemen herkesin bir Türk arkadaşı, akrabası ya da iş ortağı bulunmaktadır. Aynı zamanda Türkiye’nin önemli bir tatil ve ticaret merkezi olması da Türkçenin önemini artırmaktadır.Türkçe öğrenmek isteyen kişilere konuşma, okuma, yazma ve dinleme dersleri vermekteyim. Herhangi bir neden dolayısıyla Türkçe öğrenmek veya Türkçenizi geliştirmek istiyorsanız benimle iletişime geçebilirsiniz. Dersler 1 saatlik bölümler halinde olmaktadır. Haftalık ders saatinin yoğunluğuna göre ek ödevler, pratikler ve egzersizlerle desteklenmektedir. Türkçe dilini, bilimden sokak konuşmalarında kadar çok geniş bir yelpazede öğrenme imkanı bulacaksınız. Hangi gruplara yönelik dersler vermekteyim? 1- İş insanları 2- Öğrenciler 3- Expatlar 4- Turistler 5- Türkçesini geliştirmek isteyen Türkler 6- Politikacılar Hangi alanlarda Türkçe dersleri vermekteyim? 1- Eğitim 2- Turizm 3- Ticaret 4- Hukuk 5- Halk Kültürü 6- Tarih 7- Edebiyat Netherlands: Turkse taal en Turkse samenlevingen zijn actief in een breed scala van Azië tot Europa. Bijna iedereen heeft een Turkse vriend, familielid of zakenpartner in dit grote gebied. Turkije is ook een belangrijk vakantie- en handelscentrum en dit vergroot het belang van de Turkse taal. Ik geef les in spreken, lezen, schrijven en luisteren naar mensen die Turks willen leren. Om welke reden dan ook, als je Turks wilt leren of je Turkse vaardigheden wilt verbeteren, kun je contact met me opnemen. Cursussen worden gegeven in sessies van 1 uur. Het wordt ondersteund door aanvullende opdrachten, oefeningen en oefeningen, afhankelijk van de intensiteit van de wekelijkse lesuren. Je krijgt de gelegenheid om de Turkse taal te leren in een breed scala van wetenschap tot toespraken op straat. Welke groepen geef ik Turks? 1- zakenmensen 2- studenten 3- Expats 4- Toeristen 5- Turken die hun Turks willen verbeteren 6 - politici Op welke gebieden geef ik Turks? 1- Training 2- Toerisme 3- Handel 4- Wet 5- volkscultuur 6 Geschiedenis 7 - Literatuur
Turkish · Culture · Grammar
Showing results 1 - 25 of 2441 - 25 of 244

Our students from The evaluate their Turkish teacher.

To ensure the quality of our Turkish teachers, we ask our students from The to review them.
Only reviews of students are published and they are guaranteed by Apprentus. Rated 4.9 out of 5 based on 49 reviews.

Turkish (Turks, Turkce, Turc) Language Lessons for any level students (Leuven)
Cigdem
Cigdem is a great teacher who takes the time to integrate learnings with real-life discussions. For example, we spend 10 minutes at the start of each lesson and throughout the course of the lesson an extra 15-20 minutes having a chat about subjects including work and life in order to be able to apply all the theoretical learnings to the actual language.
Review by NICOLÓ
Haydi Türkçe Öğrenelim! – Turkish Lessons For Children and Adults from an Experienced Native Turkish Tutor (Amsterdam)
Merve
It is very difficult if not impossible to get my son speak highly of a teacher who makes him do more reading and writing. :) Merve proved to be an exception. She has a very positive attitude, knows how to set the balance between hard work and fun work, establishes a very good dialogue with kids. We are lucky to have found her.
Review by ZEYNEP
Turkish for adults from beginner to advance - Individual or small group (2 to 5 people) / Turkish course for adults from beginner to advanced (Brussels)
Rukiye
This was my very first Turkish class and I really liked the pragmatic approach of Rukiye in teaching the language. She's clear and patient. A part from being a very good teacher she is also a very nice person. I definitely recommend her! Tesekkurler Rukiye!
Review by LAURA