Turkish lessons in The Netherlands

Find your perfect private turkish tutor in The Netherlands.
Learn turkish with our teachers at home or in their studio.

34 turkish teachers in The Netherlands

0 teachers in my wish list
+

34 turkish teachers in The Netherlands

(4 reviews)
Merve - Amsterdam44€
Trusted teacher: ENG: Merhaba! I am an enthusiastic teacher who has been teaching Turkish for foreigners and children whose native language is Turkish but need to improve it. Having experience with both teenagers and adults, I specialize in tutoring Turkish based on four skills: Listening, Reading, Speaking and Writing. I plan my lessons regarding the student's needs and goals. In my lessons, I prefer using different teaching coursebooks and authentic resources (e.g. online articles, newspapers, magazines). Since I have studied in different disciplines such as language teaching, literature, and communication sciences, I could promise various lesson contents in each lesson to keep you excited during your learning process. If you would like to learn Turkish with me, please get in touch! I hope to hear from you soon! TR: Merhaba! 10 yıl önce İstanbul'da başlayan Türkçe öğretme serüvenim, iki yıldır Amsterdam'da devam ediyor. Türkçe öğrenmek isteyen yetişkinlere, Hollanda'da doğan çocuklarının daha kurallı Türkçe konuşmasını arzu eden anne babalara, Türkçe öğrenme yolculuklarında eşlik ediyorum. Dinleme, okuma, konuşma ve yazma becerilerini geliştirirken, farklı ders kitapları ve gerçek hayattan alınmış online makaleler, dergiler ve hikayeleri ders materyali olarak kullanıyorum. En önemlisi de, derslerimi daima öğrencinin ihtiyaçları doğrultusunda planlıyorum. Derslerim daima dil öğretimi, edebiyat ve iletişim alanlarında aldığım eğitimlerin yansımalarını taşıyor. Eğer siz de Türkçe öğrenmek istiyorsanız, benimle her zaman iletişime geçebilirsiniz. Türkçe öğrenme yolculuğunuzda şimdiden başarılar! En iyi dileklerimle, Merve
Turkish · Communication skills · Grammar
(1 review)
Sumru - The Hague32€
Trusted teacher: ENGLISH: I have been teaching Turkish and Dutch to local and international adults and their children living in the Netherlands since 2020. My main motivation for teaching my mother language is to contribute to Turkish children's bilingual achievement and help Dutch-Turkish people close the cultural gap in their families. My lessons are based on the needs of the individuals such as communication in daily life, reading business or project management documents and enjoying their time while exploring Turkish culture and cuisine. ******************************* ENGLISH: Since 2020 I have been teaching Turkish and Dutch to local and international adults and their children living in the Netherlands. My main motivation for teaching my native language is to contribute to the bilingual achievements of Turkish children and to help Dutch-Turkish people bridge the cultural gap in their families. My classes are based on the needs of the individuals, such as communication in daily life, reading business or project management documents and enjoying their time while exploring Turkish culture and cuisine. ******************************* TÜRKÇE: 2020 yılından beri Hollanda'da yaşayan Türklere, yabancılara ve onların çocuklarına Türkçe ve Hollandaca öğretiyorum. Anadilimi öğretmekteki temel motivasyonum, Türk çocuklarının iki dilde iletişimine katkıda bulunmak ve Hollandalı-Türk aile bireyleri arasındaki kültürel uçurumu kapatmalarına yardımcı olmaktır. Derslerim, günlük yaşamda iletişim, iş veya proje yönetimi belgelerini okumak ve Türk kültürü ile mutfağını keşfederek keyifli vakit geçirmek gibi bireylerin ihtiyaçlarına yöneliktir.
Turkish · Dutch
EN We are all babies to a new language! So, let's go out of the box and learn it according to scientifically proven ways and how the language center in our brain works. I teach Turkish and English as a second language. I have the required high education with university diploma. Years experience on teaching my own language to foreigners and have full awareness of cultural differences. I use good materials, examples and sense of humor during the lessons. You see a helper/leader rather than a strict teacher since I prefer Communicative Language Teaching(CLT) approach and +1 method in language class. I am also able to teach English by using English to any level. You may contact me without hesitation. TR Hepimiz yeni bir dil öğrenirken birer bebeğiz! Öyleyse içinde bulunduğumuz fanustan çıkıp bilimsel olarak kanıtlanmış yollara ve beynimizdeki dil merkezinin nasıl çalıştığına göre öğrenmeliyiz. Türkçe ve İngilizce'yi ikinci dil olarak öğretiyorum. Üniversite diploması ile gerekli yüksek eğitime sahibim. Yabancılara kendi dilimi öğretme konusunda yılların tecrübesine ve kültürel farklılıklar konusunda tam farkındalığa sahibim. Derslerde iyi malzemeler, örnekler ve mizah anlayışı kullanıyorum. Dil dersinde İletişimsel Dil Öğretimi(CLT) yaklaşımını ve +1 yöntemini tercih ettiğim için karşınızda katı bir öğretmen yerine bir yardımcı/lider görüyorsunuz. Ayrıca herhangi bir seviye için İngilizce kullanarak İngilizce öğretebiliyorum. Benimle tereddüt etmeden iletişime geçebilirsiniz.
Turkish · Teaching · English
English: Turkish language and Turkish societies are active in a wide range from Asia to Europe. Almost everyone has a Turkish friend, relative or business partner in this large area. Also, Turkey is an important holiday and trading centre and this increases the importance of the Turkish language. I teach speaking, reading, writing and listening to people who want to learn Turkish. For any reason, if you want to learn Turkish or improve your Turkish skills, you can contact me. Courses are held in 1-hour sessions. It is supported by additional assignments, practices and exercises depending on the intensity of the weekly class hours.  You will have the opportunity to learn the Turkish language in a wide range from science to street speeches. Which groups do I teach Turkish? 1- Business people 2- Students 3- Expats 4- Tourists 5- Turks who want to improve their Turkish 6- politicians In which fields do I teach Turkish? 1- Training 2- Tourism 3- Trade 4- Law 5- Folk Culture 6 History 7- Literature Türkçe: Türkçe dili ve Türk toplumları Asya’dan Avrupa’ya geniş bir coğrafyada etkindir. Bu geniş alanda hemen herkesin bir Türk arkadaşı, akrabası ya da iş ortağı bulunmaktadır. Aynı zamanda Türkiye’nin önemli bir tatil ve ticaret merkezi olması da Türkçenin önemini artırmaktadır.Türkçe öğrenmek isteyen kişilere konuşma, okuma, yazma ve dinleme dersleri vermekteyim. Herhangi bir neden dolayısıyla Türkçe öğrenmek veya Türkçenizi geliştirmek istiyorsanız benimle iletişime geçebilirsiniz. Dersler 1 saatlik bölümler halinde olmaktadır. Haftalık ders saatinin yoğunluğuna göre ek ödevler, pratikler ve egzersizlerle desteklenmektedir. Türkçe dilini, bilimden sokak konuşmalarında kadar çok geniş bir yelpazede öğrenme imkanı bulacaksınız. Hangi gruplara yönelik dersler vermekteyim? 1- İş insanları 2- Öğrenciler 3- Expatlar 4- Turistler 5- Türkçesini geliştirmek isteyen Türkler 6- Politikacılar Hangi alanlarda Türkçe dersleri vermekteyim? 1- Eğitim 2- Turizm 3- Ticaret 4- Hukuk 5- Halk Kültürü 6- Tarih 7- Edebiyat Netherlands: Turkse taal en Turkse samenlevingen zijn actief in een breed scala van Azië tot Europa. Bijna iedereen heeft een Turkse vriend, familielid of zakenpartner in dit grote gebied. Turkije is ook een belangrijk vakantie- en handelscentrum en dit vergroot het belang van de Turkse taal. Ik geef les in spreken, lezen, schrijven en luisteren naar mensen die Turks willen leren. Om welke reden dan ook, als je Turks wilt leren of je Turkse vaardigheden wilt verbeteren, kun je contact met me opnemen. Cursussen worden gegeven in sessies van 1 uur. Het wordt ondersteund door aanvullende opdrachten, oefeningen en oefeningen, afhankelijk van de intensiteit van de wekelijkse lesuren. Je krijgt de gelegenheid om de Turkse taal te leren in een breed scala van wetenschap tot toespraken op straat. Welke groepen geef ik Turks? 1- zakenmensen 2- studenten 3- Expats 4- Toeristen 5- Turken die hun Turks willen verbeteren 6 - politici Op welke gebieden geef ik Turks? 1- Training 2- Toerisme 3- Handel 4- Wet 5- volkscultuur 6 Geschiedenis 7 - Literatuur
Turkish · Culture · Grammar
Showing results 1 - 25 of 341 - 25 of 34

Our students from The Netherlands evaluate their Turkish teacher.

To ensure the quality of our Turkish teachers, we ask our students from The Netherlands to review them.
Only reviews of students are published and they are guaranteed by Apprentus. Rated 4.8 out of 5 based on 39 reviews.

Haydi Türkçe Öğrenelim! – Turkish Lessons For Children and Adults from an Experienced Native Turkish Tutor (Amsterdam)
Merve
It is very difficult if not impossible to get my son speak highly of a teacher who makes him do more reading and writing. :) Merve proved to be an exception. She has a very positive attitude, knows how to set the balance between hard work and fun work, establishes a very good dialogue with kids. We are lucky to have found her.
Review by ZEYNEP
Dutch Integration Exam ,Business Dutch for expats, and Dutch for beginners, specific exams,Nt2 Staatsexamen (The Hague)
Pelin
I was quite nervous for my speaking and writing exams. Pelin helped me with improving my pronunciation and sentence construction. After around 10 classes I was much more confident about the exams and I passed :)
Review by AKRITI
English for Each One of You. English, Exam preparations. (Zoetermeer)
Yunus
We did our first lesson today. Although it was the first lesson, we did not waste time and it was very instructive. A teacher who knows what he's doing. Thank him.
Review by BURHAN