Self‑improvement lessons in Ghent

Find your perfect private self‑improvement tutor in Ghent.
Learn self‑improvement with our teachers at home or in their studio.

4 self‑improvement teachers in Ghent

0 teachers in my wish list
+

4 self‑improvement teachers in Ghent

(8 reviews)
Dirk - Ghent33€
Trusted teacher: Ze bestaan nog steeds: mensen die geloven dat hypnose niet echt is, of dat het om een paranormale activiteit gaat. Nochtans werd al decennia geleden wetenschappelijk aangetoond dat hypnose niet alleen bestaat, maar ook erg effectief is bij het bereiken van allerlei verschillende doelen. Dankzij de hypnosecursus van Badass Intensive Courses kan ook jij leren wat deze fascinerende staat precies inhoudt. Met jouw cursusgeld kan je wanneer je maar wilt meedoen aan eender welke van onze cursussen. Zo kan je niet alleen leren acteren, maar ook proeven van onze cursussen debat- en presentatietechnieken (onze tv-cursus), communicatie, zang, improvisatie, 'physical acting', leugendetectie, hypnose, regie, of schrijven! Natuurlijk blijft wel gelden: hoe meer je 1 bepaalde cursus volgt, hoe sneller je vooruitgaat. Je kunt zowel live als online les volgen. Hiermee schrijf je jezelf in voor een proefles, waarna je ook de hele cursus kunt volgen. ‘Verlichting wordt altijd voorafgegaan door verwarring.’ Milton H. Erickson Wat is hypnose? Om hypnose te begrijpen, kan je aan zonlicht denken; dat is diffuus en valt een beetje overal in. Als je licht doorheen een aantal kristallen bundelt, maak je er echter een laserstraal van. Hypnose doet hetzelfde met jouw aandacht. Die is gewoonlijk op meerdere dingen tegelijk gericht. Zo zie je niet enkel wat er zich lijnrecht voor je bevindt, maar neem je ook dingen links en rechts waar, in jouw perifere gezichtsveld. Wanneer je jezelf focust en jouw aandacht op een punt richt, kan je echter een hypnotische staat bereiken. Onze hersenen Vroeger hadden mensen die over hypnose praatten het vooral over de twee hersenhel􀅌en. De linkerhersenhelft controleert het rechterdeel van het lichaam (behalve de oren), de rechterhersenhelft beheert het linkerdeel van ons lichaam. Bovendien werd er vaak beweerd dat ons logisch denken (waaronder rekenen) en onze taal vooral huist in de linkerhersenhelft, en onze creativiteit in onze rechterhersenheft. Dit is echter maar gedeeltelijk waar. De werkelijkheid is een stuk complexer, en bovendien nemen andere hersendelen het vaak over als een bepaald gedeelte beschadigd geraakt. In oude teksten – en helaas vaak ook in modernere schrijfsels – lees je vaak dat hypnose de rechterhersenhelft extra activeert. Tijdens hersenscans kunnen we inderdaad zien dat er een ander patroon ontstaat dan wanneer men slaapt of wakker is. Het onderzoek naar wat er precies aan de hand is, is echter nog geenszins afgesloten. Wel kunnen we met zekerheid zeggen dat de hersenen gewoonlijk werken alsof het gesuggereerde echt wordt geregistreerd, en dit in tegenstelling tot wat er gebeurt wanneer men zich gewoon iets inbeeldt! Tal van experimenten (vaak met PET scans, zoals het experiment van Henry Szechtman van de McMaster University in Ontario uit 1998, of het pijnreductie-experiment van Pierre Rainville van de University of Montreal van een jaar daarvoor) hebben dit al uitgewezen. Hersenexperimenten geven ons overigens een goed voorbeeld van waarom hypnose zo effectief is bij (onder andere) pijnbestrijding. Tijdens een bekend experiment werden proefpersonen bijvoorbeeld geconfronteerd met pijnprikkels van verschillende intensiteiten. Hierbij moesten ze rapporteren hoeveel pijn ze hadden terwijl ook hun hersenactiviteit geregistreerd werd. De subjectieve pijnbeleving van eenzelfde intensiteit verschilde enorm sterk van proefpersoon tot proefpersoon, maar vooral het geactiveerde hersengebied bij de pijnbeleving was interessant: dit was immers een gebied dat instaat voor herinnering en ervaring! Hoe sterk je pijn ervaart, hangt dus grotendeels samen met de manier waarop je ermee omgaat en niet enkel met de objectieve intensiteit! Je zult nooit iets doen wat je niet wilt Ook bovenstaande stelling klopt grotendeels, maar moet wel wat genuanceerd worden. Een bijzonder klein gedeelte van de bevolking - misschien ongeveer een procent - lijkt een staat te bereiken die wordt aangeduid als 'stuporeus'. Deze mensen schijnen zowat alles te doen wat wordt gevraagd. We zijn echter van mening dat dit niets te maken heeft met een slecht of labiel karakter, of met een absolute controle van de hypnotiseur. Wat er wel aan de hand is, is te verklaren met het fenomeen van de vernauwde aandacht. Omdat een stuporeus iemand zo geconcentreerd is op de uit te voeren taak, is hij of zij vaak niet meer echt bezig met wat er rond hem of haar heen gebeurt. Je blijft actief Gehypnotiseerde mensen gedragen zich in ieder geval nooit als passieve machines: ze zijn actief bezig met het oplossen van hun problemen, en zijn ook creatief als dat niet gesuggereerd wordt door de therapeut. De meeste zaken die hen overkomen, worden echter als 'moeiteloos' ervaren, alsof alles 'vanzelf' gaat. Lang niet iedereen heeft overigens het gevoel 'weg' te zijn: gewoonlijk behoud je tijdens een hypnosesessie contact met de buitenwereld. Het is net omdat het mogelijk is dat je daardoor gestoord wordt, dat er tijdens shows gewoonlijk wordt gevraagd aan de toeschouwers om stil te blijven. Het is overigens toch belangrijk dat je de hypnotiseur kunt horen, niet? Onschadelijk Hypnose is absoluut onschadelijk. Wél kunnen negatieve suggesties schadelijk zijn, maar dat geldt evengoed voor het dagelijkse leven. Wie voortdurend van de leraar te horen krijgt dat hij er niets van bakt, loopt het risico dat ook te gaan geloven wanneer het niet waar is, of om een deuk te krijgen in het zelfvertrouwen. Dit betekent dus dat hypnotherapeuten - net als alle mensen - zeker moeten oppassen met de suggesties die ze geven! Zo denken we dat de meeste (of alle) mensen die lijden aan multiple personality disorder (waarbij men denkt meerdere persoonlijkheden te hebben) verkeerde suggesties hebben gekregen (niet noodzakelijk onder hypnose) van mensen die praten over verschillende 'delen' of 'persoonlijkheden'. En wat te denken over waarzeggers, wier voorspellingen vaak waarheid worden omdat men er (onbewust) zijn of haar handelen naar richt – waarmee we niet noodzakelijk willen beweren dat het allemaal kwakzalvers zijn. Ook bij het ophalen van herinneringen wijst onderzoek uit dat men vaak dingen fantaseert! Hiervoor moet een therapeut dus oppassen, vooral wanneer het bijvoorbeeld gaat om vermeende incest of mishandeling. Je wordt altijd wakker Het is onmogelijk in een hypnotische staat te blijven 'steken'. Wie toch in hypnose zou blijven, zou trouwens gewoon in slaap vallen en daarna nuchter wakker worden. Het lijkt er trouwens op dat men ook in het dagelijkse leven vaak een hypnotische staat ervaart, bijvoorbeeld bij het lezen, het tv kijken, of het beoefenen van yoga of meditatie. Hulpmiddel Zoals gezegd, is hypnose vaak een uitstekend hulpmiddel bij het behandelen van allerlei kwalen en problemen van psychologische of psychosomatische aard. En aangezien lichaam en psyche enorm veel wederzijdse invloed op elkaar uitoefenen, betekent dit dat je heel wat lijden kunt verzachten of wegnemen met hypnose. Zo is er zelfs veelvuldig aangetoond dat hypnose erg effectief is tegen allergieën, psoriasis en angsten, maar ook bij het behalen van positieve doelstellingen worden er vaak hypnotische technieken gebruikt. SPAAR UiTPASPUNTEN Als je deelneemt aan deze cursus, kan je ook UiTPAS-punten verzamelen. Die kan je sparen om allerlei leuke dingen mee te doen!
Self-improvement
Meet even more great teachers. Try online lessons with the following real-time online teachers:
Meditation · Life coaching · Self-improvement
Trusted teacher: This training allows you to learn about the concepts of emotional intelligence & empathy with the aim of better recognizing and understanding your own emotions and those of others. Being aware of emotions allows better management of behavior in human relationships, both in the professional, private, entrepreneurial framework (...). For example, as a key to management, it makes it possible to: • Measure the impact of emotions in team management. • Analyze your own mode of operation to get the most out of it. • To be able to put in place strategies to regulate his own emotions and those of his collaborators. • Know how to approach delicate interviews taking into account the emotional factor. • To be able to understand, recognize and name his own emotions as well as those of his collaborators. • Discover the emotional process. • Manage the team (the impact of emotions on communication and decision making), the emotional quotient and leadership styles. • Motivate and mobilize its employees over the long term, and in particular in the context of interviews "to strong emotional potential "(reframing, motivation, problem solving, tense sessions, conflicts etc). Emotional intelligence is a process of personal development over time. This training allows you to initiate the process, with concrete tools that can be applied on a daily basis. This training combines group activities, individual reflections, videos and scenarios. From theory to practice with simulations. It is a question of putting in place rational and professional tools to achieve the objectives set together and overcome the blockages initially defined. Controlled, the techniques allow: • to rely on emotional intelligence and capitalize on the empathy communicated to better ensure that his message is better received his message or being. • improve credibility, self-confidence and ease (verbal-bodily) with public speaking and a more fluid sense of repartee. • defuse conflicts and enter your comfort / safety zone. In particular simple and logical techniques, which make it possible to resolve and manage violent situations in a harmonious, effective and lasting way, for example through NVC (Non Violent Communication). • better manage negotiation situations (contrary to the stereotypes conveyed, negotiation is not only financial, but it can be small everyday events). • Match the content and form of your message while improving the use of your emotional intelligence. What you will get out of it: • Better control of emotions and therefore of your way of communicating • Better understanding of the feelings of others and the ability to lead them successfully • Better relationships in personal and professional life thanks to superior emotional intelligence • Less stress thanks to a better understanding of one's emotions and those of others • Greater determination and results-oriented mindset • Ways to develop and apply emotional intelligence in the workplace Statistically, the progression following these private sessions is quickly noticeable, from 2 or 3 sessions *. (* study 2020) Trained in Grande Ecole post-preparatory classes & Ivy League university in the United States, specialized and has been working for more than 15 years, in Europe and North America, in the field of communication , in reputable international public and private establishments, intervening in forums and conferences, and oriented on two axes: training and coaching, with pedagogy and careful methodology as key words. ➤ PLACE, TIMETABLE, - Locations: Geneva-Lausanne-Friborg-Zurich-Neuchâtel-Lugano-Montreux-Bâle-Neuchâtel-Berne-Lucerne-Bruxelles-Luxembourg-Paris-Lyon. But currently and until further notice, only by videoconference in accordance with national recommendations on Covid, this format also unanimously suitable for those accompanied. -Apart from the classic advantages of videoconferencing (time savings related to travel, eco-responsibility, increased scheduling flexibility, etc.), the quality of the session & the interaction remain the same. In addition, the notes taken during the sessions are immediately transcribed on the session chat and are automatically transmitted to you so that you can browse them during and after the session if you wish. -Sessions in English / French -Program: adapted to each need
Communication skills · Self-improvement · Leadership development
Trusted teacher: Do you feel like there aren't enough hours in the day or enough money in your account? Do you suffer from the common illness of the overworked person: you have no time to waste and no time to relax? Are you overwhelmed by emotions? Our full-time job, family, friends, hobbies, and many other compelling things can turn our life into chaos. The good news is that there is a cure for empowerment: organization, and there are pragmatic tools / specific techniques / concrete methods to achieve this. Organizational capacities are based on two levers: problem solving mechanisms and processes, knowledge management. To support the latter and better structure its daily life, the organization will have to create and manage a knowledge repository, and know how to use individual skills. These sessions provide practical tools which provide the technical means to be able to take leadership over life, with the necessary theoretical and practical tools. It is about understanding, knowing and using on a daily basis the classic and recent techniques of management / organization, while establishing priorities and planning daily activities. While targeting the methods to better manage his emotions and stress, developing his techniques / negotiation skills, analyzing his fundamental needs LOCATION, SCHEDULE, PRICES, LANGUAGES ✓ Locations: Geneva - Lausanne - Friborg - Zurich - Neuchâtel - Lugano - Montreux - Basel - Neuchâtel - Bern - Lucerne - Brussels - Luxembourg - Paris - Lyon. But currently, these sessions continue to be offered by videoconference in the current context, in the continuity of the national recommendations on the Covid and in accordance with the general request which wants to be unanimous on this subject. ✓ Apart from the classic advantages of videoconferencing (time saving related to travel & their unforeseen events, eco-responsibility, increased schedule flexibility, etc.), the quality of the session & the interaction remain the same. In addition, the entire exchange is immediately transcribed by the coach on the dedicated chat. ✓ Languages: French/English. ✓ The progression following these sessions is noticeable from 1 to 2 sessions (*study 2022). ✓ As other people do regularly, you can also please your loved ones by offering gift vouchers available all year round. ➤ The Apprentus calendar is not refreshed/updated. THE COACH CONSULTANT TRAINER Trained at the Grande Ecole post-preparatory classes & Ivy League University in the United States, our teacher trainer has specialized and worked for more than 17 years, in Europe and North America, in the field, in renowned international public and private establishments, regularly participating in forums and conferences, and also offering personalized INDIVIDUAL support, with pedagogy and meticulous methodology as the watchwords. CONTACT / PROGRAM A la carte program: evaluated and adapted to each need.
Self-improvement · Life coaching · Time management
I learned about cosmic energy and the Law of Attraction around 10 years ago, and have heard and seen the impact that loving what you have, and the power of gratitude can do for your own self worth. In this session I can go over my learnings, and introduce some of the Law of Attraction Practitioner work that is of interest to many students who want to learn more about the LOA! In 2012 i had no money and was sent to work in Ireland for a few days with my work, knowing I had cars booked, hotels booked, meals booked in the hotel, I didnt need cash - but I was nervous about the trip, and when I arrived in Cork, I drove to the site I was meeting other renewable energy professionals. I was first at the conference centre, and noticed there was a small cafe/bar adjacent - so I went over to talk to the cafe worker and was asked if I would like anything- so I said 'Yes, please, a latte would be lovely' and I strolled off while the coffee was made for me. It was only then that I realised ' I have no money'... how could I pay for the coffee... I let my mind drift to a book I had been reading on the plane journey that morning; how affirmations can be as simple as manifesting the smallest thing to come to be; ' I am so happy and grateful that I have been provided with this free coffee'... 'Im so sorry' I said to the cafe worker; ' I haven't any pounds or euros! Just cancel that order.' 'Thats fine' she replied, 'as we have been asked to provide teas and coffees for everyone as part of the conference. Believe to receive! This was my introduction, and that whole journey to Ireland opened my eyes and mind, to the power of LOA. I look forward to sharing with you some background, some stories and some key learnings to practice LOA - from health to relationships, hobbies and work to being financially rewarded - all while introducing you to 'Nothing Soup' the book I wrote to help me to understand how cosmic energy works in our lives.
Religion & spirituality · Self-improvement · Life coaching
➤ From NVC (Non-Violent Communication) through the pragmatic tools of empathy and emotional intelligence. From personal to professional. From theory to practice with simulations. It is about putting in place rational tools to defuse conflicts and enter your comfort / security zone. In particular, simple techniques which make it possible to improve intimate, personal and professional relationships, or even to resolve and manage violent situations in a harmonious, effective and lasting way. ➤ Indeed, the objective is to improve personal / professional communication & overcome any resulting conflicts. So how do you get a clear message across and make a difference? ➤ More precisely, the objectives are to: 0. Understand and identify the issues / risks then find a balance between empathy and conviction 1. Use interpersonal communication techniques resulting from mediation to defuse tensions and gain distance 2. Dissociate the relational and the nature of the disagreement - Overcome cognitive and psychological obstacles 3. Acquire the techniques of self-defense and mastery without hurting and being injured 4. Face and then defuse difficult behaviors (blackmail attempts, threats, destabilization) or even dangerous with a mediation strategy 5. Develop conflict management and negotiation skills, alternating attentive listening, active speaking and rationality in the face of the limited rationality of the angry individual. ➤ Whether your objective is personal or professional, defusing conflicts, negotiating and speaking relevant and successful must always be effective and efficient, with clear, simple and powerful messages, creating an adequacy between the message received and the message sent. Consistency between form and substance. ➤ So, how to listen and be listened to, convince and be impactful, challenge and mark the spirits, enhance its content, address its audience effectively and optimize the quality & clarity of the exchange / message? It is precisely a question of going through, applying and deploying practical and effective techniques of verbal and non-verbal communication. ➤ Thus, mastered, the practical method allows, through a set of simulations and scenarios based on your daily experience supporting pragmatic & concrete techniques, to improve self-confidence, self-confidence, but also to work on one's leadership & charisma. ➤ So, after having precisely defined your objective & gone through the blockages encountered, here are some examples of themes covered through concrete techniques & a methodology: ✓Tools and deployment of conflict management tools, including NVC ✓ Perfecting your rhetoric / repartee ✓Body Language fundamentals to support and not interfere with speech while showing conviction & convincing, thus ensuring consistency between content & form ✓Techniques to put the interlocutor at ease and appear friendly / interested ✓To succeed in negotiation / mediation ✓To learn to say 'no' in three steps AND get them to say 'yes' ✓To turn sentences into positive AND constructive ✓To put NLP (neuro-linguistic programming) at the service of non-violent communication ✓To adopt an effective, simple language, just by engaging ✓To use sentences, turns & expressions to be precise, simple, effective & challenge (…) ➤ In short, each session combines techniques & practice exercises adapted to your everyday situations (filmed with your agreement in order to be reviewed, commented on, decoded together live), so that you can put them into practice immediately, this from the 1st session. ➤ THE TRAINER Trained in a Grande Ecole post-preparatory European classes & Ivy League university in the United States, our teacher has specialized and has worked for more than 15 years, in Europe and North America, in the field of communication, in renowned international public and private establishments, intervening in forums and conferences, & oriented towards pedagogy and careful methodology. ➤ PLACE, TIMETABLE, PRICES - Locations: Geneva-Lausanne-Friborg-Zurich-Neuchâtel-Lugano-Montreux-Bâle-Neuchâtel-Berne-Lucerne-Bruxelles-Luxembourg-Paris-Lyon. But currently and until further notice, only by videoconference in accordance with national recommendations on Covid, this format also unanimously suitable for those accompanied. -Apart from the classic advantages of videoconferencing (time savings related to travel, eco-responsibility, increased scheduling flexibility, etc.), the quality of the session & the interaction remain the same. In addition, the notes taken during the sessions are immediately transcribed on the session chat and are automatically transmitted to you so that you can browse them during and after the session if you wish. - Hourly fees: To support each other and to be pleasant to you in this period of covid19 and in a spirit of solidarity, the fees have been temporarily reduced. But this fixed price will not increase after the start of the sessions. -Sessions in English / French -As other people do regularly, you can also please your loved ones by offering gift vouchers available all year round.
Relationships · Communication skills · Self-improvement
Trusted teacher: ➤Aim of these sessions? Halfway between psychoanalysis on the one hand and American-style coaching on the other, with proposals that will be made to you according to your problem and that will have to be implemented, it will be advisable to proceed as follows: understand the mechanisms of thought & induced emotion, linked to given everyday situations and which involve blockages then act concretely through pragmatic techniques adapted to your problem, and which will be quickly proposed to you to regain power over your life thanks to the methodologies & practices of behavioral coaching. ➤This is why, choosing the appropriate mediator to carry out a quality work and help oneself to advance / overcome certain mechanisms will induce the awareness necessary for this decided change. This will then allow to register in a new dynamic in the personal & professional fields. ➤To lead this change, achieve its aspirations, improve its quality of life and develop the functioning of its cognitive, emotional or behavioral sphere, a cohort of very concrete tools and concepts are at our disposal, and which involve deepening the self-exploration. This involves questioning yourself, analyzing, taking a distance, and understanding the issues / points causing suffering, before finally freeing yourself from it. ➤Examples of topics / issues regularly addressed and which are regularly supported by a dedicated specialist coach, adapted to your plan: • Self-confidence, self-esteem and assertiveness, shyness, decision-making, assertiveness, personal development • Reduce suffering (phobia, stress, anguish, anxiety, negative thoughts, panic, depression) and modify behaviors that are detrimental to well-being (post-traumatic stress, injuries, addictions), to better manage emotions & regain life. appeasement • Concentration, procrastination, organization, professional efficiency, time management •Professional/personal relationships (family, romantic, friendly, affective, etc.) & social: from communication difficulties generating pain & frustration to the fluidity of relationships • Professional life: tensions, pressures & conflicts, (Re) professional orientation (CV, cover letter, job interview), competitions and exams, support in a business project, teamwork ➤Each point is the subject of techniques adapted to your situation, which you will probably never have put into practice… and which have been proven on the people supported. ➤Thus, although involving self-exploration, coaching remains concrete in its application and bears fruit from the first sessions, since it makes people autonomous, and not dependent. ➤You will understand, specializing in life support and personal & professional projects, it is our proven skills and the positive feedback from all the people previously supported that makes us able to support you, by catalyzing the keys to your success, through a methodology and pragmatic tools, adapted to your situation. ➤And if cookie-cutter advice is not offered, that you will never be led but guided without judgment, in a process of permanent / interactive co-construction ... it is because we believe that it It is first important to analyze together, to become aware, to study jointly, to deepen, to decode your blockages and your initial problem in order to clarify your aspirations. ➤Influenced by cognitive & behavioral therapies, by Anglo-Saxon coaching instruments and the European methodology of applied psychotherapy, the approach therefore aims to seek links between current difficulties and past experiences, including repressed and unresolved conflicts and to confront difficulties which may be partially linked to inappropriate thoughts or behaviors learned / adopted often in spite of oneself. ➤ So, how does a session take place? After having identified together a problem, blockages and objectives, it is a question of analyzing them together then proposing a series of suggestions/reflections/pragmatic actions. Concretely, a session = a reflection + solutions. From the second session, 98% of our coaches say they felt a clear difference that influenced their daily life* (2021 study). ➤ THERAPIST - COACH - PSYCHOPRACTITIONER - PSYCHOANALYST - CONSULTANT Trained in a Grande Ecole post-preparatory European classes & Ivy League university in the United States, our teacher has specialized and has been working for more than 16 years, in Europe & North America, in the field, in reputable international public & private establishments, intervening in forums and conferences. ➤ PLACE, TIME, • Locations: Geneva-Lausanne-Friborg-Zurich-Neuchâtel-Lugano-Montreux-Bâle-Neuchâtel-Bern-Lucerne-Brussels-Luxembourg-Paris-Lyon. But currently and until further notice, only by videoconference in accordance with national recommendations on Covid, this format also unanimously suitable for those accompanied. • Apart from the classic advantages of videoconferencing (time savings linked to travel, eco-responsibility, increased scheduling flexibility, etc.), the quality of the session and the interaction remain the same. In addition, the notes taken during the sessions are immediately transcribed on the session chat and are automatically transmitted to you so that you can browse them during and after the session if you wish. • Sessions in French / English • As other people do regularly, you can also please your loved ones by offering gift vouchers available all year round.
Life coaching · Self-improvement · Personal training
English · Communication skills · Self-improvement
I'm an art-therapist and offer sessions which can help you better understand yourself through Art (it might be either creating a drawing, collage, clay sculpture or using well-known pieces of Art and using them as a starting point in the session). How session is organized? We start with a small talk about your request or problem area that worries you and then I offer to represent artistically the key point of your problem or question. I know a huge variety of techniques as well I have over 500 hours of practice only in art-therapy. Mind that sometimes you need more than 1 session to work out the problem. As a professional I have my personal art-therapeutic sessions, regular intervisions with colleagues and supervisions with my supervisor (she is from the UK). You don't need to be a professional artist to try Art-therapy. It's a creative process of getting to unconscious levels of your Self. If you have artistic skills, therapy can help find your way and route in your field as well as better understand yourself as an Artist. When I say that I'm an art-therapist I mean that I use a variety of tools from different expressive Arts such as bibliotherapy (reading books), museum therapy, music therapy, etc. I give homework which is optional but highly recommended and it can help you feel closer with your emotions and bring inner peace and balance. I have a Dergree in Psychological Counseling and Clinical Psychology. Have private practice and plan to relocate to Europe. As part of my plan I want to become a member of European Federation of Art-therapy (EFAT). Currently I'm a foreign member of American Art-therapy Association (AATA) Feel free to contact me as I work as a clinical psychologist with cases of anxiety, depression or personal disorders. As a professional I don't state any mental diagnose or prescribe medicine but I do work as a supporting specialist with people who have mental disorders using integrative approach: CBT, existential psychology, buddhist psychology and art-therapy.
Psychology · Mental health counseling · Self-improvement
Showing results 1 - 25 of 2241 - 25 of 224

Our students from Ghent evaluate their Self‑improvement teacher.

To ensure the quality of our Self‑improvement teachers, we ask our students from Ghent to review them.
Only reviews of students are published and they are guaranteed by Apprentus. Rated 5.0 out of 5 based on 107 reviews.

Math&Physics for School and University Students: IB SL/HL, EB,IGCSE, GCSE, ICSE, CBSE, SPM, AP, A-levels, Cambridge (Antwerp)
David
It is with the utmost admiration and gratitude that I extend my effulgent endorsement for David, the epitome of mathematical tutorship. His fervor for the subject and his pupils is steadfast, and David’s commitment to ensuring proficiency and comprehension is manifest in every tutorial session. His availability is most pliable, as he exhibits a constant readiness to alter his docket to accede to the necessities of his students. This adaptability is rare and precious quality, one that has played a seminal role in my time near the finals. Not only do he demonstrate devotion during his scheduled lessons time, for he is always approachable for additional guidance and support outside his hours. David’s unwavering dedication to the academic success of his students is truly remarkable and deeply appreciated by those who benefit from it. What distinguishes David is not solely his mastery in mathematics, but his amiable and cordial demeanour. He cultivates a genial and hospitable environment; and his pedagogy a harmonious blend of professionalism and conviviality. I consider myself fortunate to have availed myself of David’s instruction, and I cannot recommend him highly enough. In conclusion, if you seek a mathematics tutor, David Devidze should be your first port of call. His passion for the subject, commitment to his students, and affable personality makes him the ideal tutor for anyone seeking to enhance their mathematical understanding and aptitude. A true gem in the world of tutelage
Review by VALENTIN PANIAGUA
English Language 🇬🇧 Communication, English lessons, Perfect english accent, Grammar correction, business English, Phonics, Interview practice. (Essaouira)
Robin (from 🇬🇧 🇬🇧 UK)
Robin is an exceptional native speaker teacher, very profesional and dedicated. My daugthers and wife attend his online classes regularly. He is a very educated person who cares about the student's learning. He prepares his classes conscientiously and precisely, adapted to the needs of the students. They focus mainly in improving their conversation skills. Robin is also very flexible as he has frequently adapted his lessons to fit into our other family activites. We really appreciate. We are very happy and fully recommend Robin as English teacher!!
Review by JOSE LUIS
INDIVIDUAL GREEK CLASSES! WITH ME YOU LEARN TO SPEAK GREEK FLUENTLY (Caluire-et-Cuire)
Maria
I recommend to anyone who is looking to improve their greek. She speaks very clear and understandable. I really enjoyed the class! :) She planned the lesson according to what i needed. Thank you Maria for the skype course! Looking forward to our next lesson !
Review by AYLIN

Self-improvement in nearby cities