Saadia
Trusted teacher
Online privé les: Nederlandse les voor volwassenen, kinderen, beginners (inburgeraars) of die moeite hebben met de Nederlandse taal. Dat kan zijn op het gebied van spreken, lezen en/ of schrijven. Je kunt privé lessen krijgen. Je leert o.a. in een korte tijd de Nederlandse taal met de dagelijkse dingen die je tegen komt. Bijvoorbeeld: boodschappen doen, de weg vragen, telefoongesprek etc..
Dit is het examen dat sommige mensen moeten doen om in aanmerking te komen voor een machtiging tot voorlopig verblijf (mvv). In dit examen kijkt de Nederlandse overheid of u genoeg Nederlands kunt spreken en lezen . En of u genoeg weet van de Nederlandse samenleving. Als u het examen heeft behaald, kunt u een aanvraag doen voor een MVV Ik geef online privé via skype voor mensen die zich willen voorbereiden op het basisexamen inburgering in het buitenland. U leert bij mij aan de hand van lesmateriaal dat speciaal ontwikkeld voor de voorbereiding op het basisexamen. Uit deze collectie stel ik het maatwerkpakket samen. This is the exam that some people have to take to be eligible for a provisional residence permit (mvv). In this exam, the Dutch government will see that you can speak and read enough Dutch. And whether you know enough about Dutch society. Once you have passed the exam, you can apply for an MVV I give private online via skype for people who want to practice the civic integration exam abroad. You learn with me on the basis of teaching materials that have been specially developed for the preparation for the basic exam. I compile the customized package from this collection.

Reviews (1)

The best teacher!!!

Good-fit Instructor Guarantee


If you are not satisfied after your first lesson, Apprentus will find you another instructor or will refund your first lesson.

Online reputation

  • Instructor since January 2020
  • Phone number verified
  • Google connected