Jan
Trusted teacher
FavouritesAdd to Wish List
FavouritesAdd to Wish List
from26.83USD/ h

To all levels: English, French, Spanish, Romanian, Hindi and to beginners: Dutch

I can teach to all levels foreign languages like: English, French, Spanish, Romanian, Hindi and also Dutch to beginners. I can teach any of them through a different medium as the language of teaching: English, Romanian, Dutch, French, Spanish, Italian or Hindi. I can teach as well Latin, Sanskrit, Philosophy or Religious Studies. Ik kan op alle niveaus vreemde talen lesgeven, zoals: Engels, Frans, Spaans, Roemeens, Hindi en ook Nederlands voor beginners. Ik kan ze allemaal op een ander medium als de taal van het lesgeven: Engels, Roemeens, Nederlands, Frans, Spaans, Italiaans of Hindi. Ik kan ook in Latijns, Sanskriet, Filosofie of Godsdienst en Levensbeschouwelijk lesgeven.

Location

At teacher's location: 3514 EA Utrecht, Netherlands
At student's location: Around Utrecht, Netherlands

|
Use ⊞+wheel to zoom!
+

General info

Skills:
English:
School
French:
School, School
Spanish:
School
Age:
Children (7-12 years old)
Teenagers (13-17 years old)
Adults (18-64 years old)
Seniors (65+ years old)
Student level:
Beginner
Intermediate
Advanced
Duration:
45 minutes
60 minutes
90 minutes
The class is taught in:English, French, Spanish, Dutch, Hindi, Romanian, Italian

About Me

My training style is very interactive, combining theoretical with live examples. I teach with or without support, while acknowledging that having a visual support proves to help audience internalise better the information given. I support a combination of training practices, combining self training and one to one coaching solutions, enabling the trainee to practice and learn in different ways.

I can teach to all levels foreign languages like: English, French, Spanish, Romanian, Hindi and also Dutch to beginners. I can teach any of them through a different medium as the language of teaching: English, Romanian, Dutch, French or Spanish. I can teach as well Philosophy or Religious Studies.

I can either come to your place for the tutoring lessons or please come to my place.

Mijn trainingsstijl is erg interactief en combineert theoretische met live voorbeelden. Ik geef les met of zonder ondersteuning, terwijl ik erken dat het hebben van een visuele ondersteuning het publiek helpt om de gegeven informatie beter te internaliseren. Ik steun een combinatie van trainingsmethoden, waarbij ik zelftraining en één-op-één lesgeven oplossingen combineer, waardoor u op verschillende manieren kunt oefenen en leren.

Ik kan op alle niveaus vreemde talen lesgeven, zoals: Engels, Frans, Spaans, Roemeens, Hindi en ook Nederlands voor beginners. Ik kan ze allemaal op een ander medium als de taal van het lesgeven: Engels, Roemeens, Nederlands, Frans of Spaans. Ik kan ook in Filosofie of Godsdienst en Levensbeschouwelijk lesgeven.

Ik kan bij u komen voor de tutoringslessen of kom alstublieft naar mijn huis.

Education

• Post-doctoral studies at University of Liverpool and University of Edinburgh
• English Language and Literature as Major Subject at the university Entrance Exams
• Doctorate diploma in French, Philosophy and Religious Studies at University of Paris (Université de Paris, Sorbonne), 520 pages, paper written in French; recognised as Doctor in Philosophy by the National Academic Recognition Information Centre (NARIC), in the United Kingdom
• Diploma in Hindi Language
• Diploma in Sanskrit; author of Sanskrit textbook in Romanian
• Qualified Teacher Status in the United Kingdom
• General Teaching Council for England, number 1331607, since 2011
• Qualified Teacher Status and Master of Arts in Romania
• Teacher of Vocational Education and Adult Education, the first degree authority, awarded by the Education Executive Agency, Ministry of Education, Culture and Science in the Netherlands. This means that the person concerned meets the competence requirements for teachers in the Vocational Education and Adult Education sector.
• Teacher of Religion and Philosophical Education course at all schools, departments and school years at pre-university education (vwo), general secondary education (avo) and preparatory vocational education (vbo), as well as in all years of international oriented secondary education
• Certificate of Good Behaviour for teaching in the Netherlands

• Postdoctorale studies aan de Universiteit van Liverpool en aan de Universiteit van Edinburgh
• Engelse taal en literatuur als hoofdvak van de universiteit Toelatingsexamens
• Doctoraatsdiploma in het Frans, Filosofie en Godsdienstwetenschappen aan de Universiteit van Parijs (Université de Paris, Sorbonne), 520 pagina's, paper geschreven in het Frans; erkend als Doctor in de filosofie door Nuffic (the National Academic Recognition Information Centre NARIC), in het Verenigd Koninkrijk
• Diploma in het Hindi
• Diploma in het Sanskriet; auteur van Sanskriet leerboek in het Roemeens
• Gekwalificeerde docentstatus in het Verenigd Koninkrijk
• Algemene onderwijscommissie voor Engeland, nummer 1331607, sinds 2011
• Gekwalificeerde docentstatus en Master of Arts in Roemenië
• Docent Beroeponderwijs en Volwasseneducatie, de eerstegraads bevoegdheid, toegekend door de Dienst Uitvoering Onderwijs, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschaap in Nederland. Dit betekent dat betrokkene voldoet aan de bekwaamheidseisen voor docenten in de sector Beroeponderwijs en Volwasseneducatie.
• Docent in het vak Godsdienst en Levensbeschouwelijke vorming aan alle scholen, afdelingen en leerjaren van voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo), algemeen voortgezet onderwijs (avo) en voorbereidend beroepsonderwijs (vbo), net zoals in alle leerjaren van het internationaal georiënteerd voortgezet onderwijs
• Certificaat van Goed Gedrag voor lesgeven in Nederland

Experience / Qualifications

Experience
• 20 years teaching experience (12 at university level and 8 at secondary education level)
• 6 years of supply-teaching in the UK;
• 6 years of cover supervisor in the UK;
• 7 years of tuition experience in the UK;
• Extensive knowledge, experience and work in education at all levels from Secondary to Graduate, Postgraduate and Adult Learning;
• Knowledge of the UK Curricula for English, French, Spanish, Religious Studies;
• Experience of teaching and tutoring various group ages and backgrounds;
• Modern Methods of teaching and tutoring, including the Comparative Method and the Inter-Disciplinary Approach;
• Outstanding Linguistic Competencies. Near to Native Level in English, French and Spanish in regards to Conversation, Understanding, Reading and Writing; Advanced in Hindi; Intermediate in Dutch, Italian, Latin and Sanskrit; Beginner in German; Native Romanian;
• Participation in the International Conferences of Religion, the IAHR Congress in Durban and the IAHR Congress in Tokyo; Participation in the Symposium on Inter-Religious Dialogue in Nagoya;
• Research Fellowship in French, Philosophy and Religious Studies from University of Liverpool;
• Post-doctoral in English, Philosophy and Religious Studies from University of Edinburgh;
• Doctorate in French, Philosophy and Religious Studies from University of Paris, Sorbonne; Postdoctoral Research Fellowships, University of Liverpool (French, Religious Studies, Philosophy), and University of Edinburgh (English, Philosophy, Comparative Religion);
• Research scholar at the Institute of Philosophy and Psychology of the Romanian Academy;
• University Professor of History of Religions, of Philosophy of Religion and of Hermeneutics;
Lived Experience, besides Romania
• 7 and 1/2 years of lived experience in England and Scotland;
• 2 years of lived experience in India, New Delhi and Agra;
• around 2 years of lived experience in the Netherlands;
• 1 year of lived experience in France, Paris;
• around 1 year of lived experience in Spain.

Ervaring
• 20 jaar onderwijservaring (12 op universitair niveau en 8 op secundair onderwijsniveau)
• 6 jaar als docent vervanger in het Verenigd Koninkrijk;
• 6 jaar als docent vervanger en begeleider in het Verenigd Koninkrijk;
• 7 jaar als leermeester in het Verenigd Koninkrijk;
• Uitgebreide kennis, ervaring en werk in het onderwijs op alle niveaus, van secundair tot graduaat, postdoctoraal en volwassen leren;
• Kennis van de Verenigd Koninkrijk Curricula voor Engels, Frans, Spaans, Godsdienstwetenschappen;
• Ervaring met lesgeven en begeleiden van verschillende leeftijden en achtergronden van groepen;
• Moderne methoden van lesgeven, inclusief de vergelijkende methode en de interdisciplinaire aanpak;
• Uitstekende taalcompetenties. Bijna Native niveau van Engels, Frans en Spaans met betrekking tot spreek en gespreek, lezen en schrijven; Gevorderd in Hindi; Intermediair in Nederlands, Italiaans, Latijn en Sanskriet; Beginner in Duits; Native Romanian;
• Deelname aan de internationale conferenties van religie, het IAHR-congres in Durban en het IAHR-congres in Tokio; Deelname aan het symposium over interreligieuze dialoog in Nagoya;
• Postdoctoraal onderzoek beurs in Frans, Filosofie en Godsdienstwetenschappen aan de Universiteit van Liverpool;
• Postdoctoraal in Engels, Filosofie en Godsdienstwetenschappen aan de Universiteit van Edinburgh;
• Doctoraat in Frans, Filosofie en Godsdienstwetenschappen aan de Universiteit van Parijs, Sorbonne; Postdoctorale onderzoekbeurzen, University of Liverpool (Frans, Godsdienstwetenschappen) en Universiteit van Edinburgh (Engels, Filosofie, Vergelijkende Religie);
• Onderzoekswerk aan het Instituut voor Filosofie en Psychologie van de Roemeense Academie;
• Universiteitshoogleraar Geschiedenis van religies, Filosofie van religie en Hermeneutiek;
Ervaarde ervaring, naast Roemenië
• 7 en 1/2 jaar geleefde ervaring in Engeland en Schotland;
• 2 jaar geleefde ervaring in India, New Delhi en Agra;
• ongeveer 2 jaar geleefde ervaring in Nederland;
• 1 jaar geleefde ervaring in Frankrijk, Parijs;
• ongeveer 1 jaar geleefde ervaring in Spanje.

Reviews (3)

Don't think twice, just book ! Jan is an unbelievable tutor who has been helping my daughter and nephew both teenagers to improve their english level. Friendly and competent teacher, always entertaining them and prepares carefully prior to each lesson! I strongly recommend!
I am happy with the lessons offered by Jan and I highly recommend him as a tutor to anyone wishing to learn a foreign language. He has remarkable qualities and skills as a teacher.
Great lessons. Can recommend.

Ask a question

Send a message explaining your needs and Jan will reply soon:
The more detail, the better.
Ex. "Hi, when are you available to meet for a lesson?"

Availability of a typical week

(GMT -04:00) New York
MonTueWedThuFriSatSun
0              
1              
2              
3              
4  Monday at 4:00  Tuesday at 4:00  Wednesday at 4:00  Thursday at 4:00  Friday at 4:00    
5  Monday at 5:00  Tuesday at 5:00  Wednesday at 5:00  Thursday at 5:00  Friday at 5:00    
6  Monday at 6:00  Tuesday at 6:00  Wednesday at 6:00  Thursday at 6:00  Friday at 6:00    
7  Monday at 7:00  Tuesday at 7:00  Wednesday at 7:00  Thursday at 7:00  Friday at 7:00    
8  Monday at 8:00  Tuesday at 8:00  Wednesday at 8:00  Thursday at 8:00  Friday at 8:00    
9  Monday at 9:00  Tuesday at 9:00  Wednesday at 9:00  Thursday at 9:00  Friday at 9:00    
10  Monday at 10:00  Tuesday at 10:00  Wednesday at 10:00  Thursday at 10:00  Friday at 10:00    
11  Monday at 11:00  Tuesday at 11:00  Wednesday at 11:00  Thursday at 11:00  Friday at 11:00    
12  Monday at 12:00  Tuesday at 12:00  Wednesday at 12:00  Thursday at 12:00  Friday at 12:00    
13  Monday at 13:00  Tuesday at 13:00  Wednesday at 13:00  Thursday at 13:00  Friday at 13:00    
14  Monday at 14:00  Tuesday at 14:00  Wednesday at 14:00  Thursday at 14:00  Friday at 14:00    
15              
16              
17              
18              
19              
20              
21              
22              
23              
from $26.83At teacher's location
from $26.83At student's home

Good-fit Instructor Guarantee


If you are not satisfied after your first lesson, Apprentus will find you another instructor or will refund your first lesson.

Online reputation

  • Instructor since September 2017
  • Phone number verified

Availability of a typical week

(GMT -04:00) New York
MonTueWedThuFriSatSun
0              
1              
2              
3              
4  Monday at 4:00  Tuesday at 4:00  Wednesday at 4:00  Thursday at 4:00  Friday at 4:00    
5  Monday at 5:00  Tuesday at 5:00  Wednesday at 5:00  Thursday at 5:00  Friday at 5:00    
6  Monday at 6:00  Tuesday at 6:00  Wednesday at 6:00  Thursday at 6:00  Friday at 6:00    
7  Monday at 7:00  Tuesday at 7:00  Wednesday at 7:00  Thursday at 7:00  Friday at 7:00    
8  Monday at 8:00  Tuesday at 8:00  Wednesday at 8:00  Thursday at 8:00  Friday at 8:00    
9  Monday at 9:00  Tuesday at 9:00  Wednesday at 9:00  Thursday at 9:00  Friday at 9:00    
10  Monday at 10:00  Tuesday at 10:00  Wednesday at 10:00  Thursday at 10:00  Friday at 10:00    
11  Monday at 11:00  Tuesday at 11:00  Wednesday at 11:00  Thursday at 11:00  Friday at 11:00    
12  Monday at 12:00  Tuesday at 12:00  Wednesday at 12:00  Thursday at 12:00  Friday at 12:00    
13  Monday at 13:00  Tuesday at 13:00  Wednesday at 13:00  Thursday at 13:00  Friday at 13:00    
14  Monday at 14:00  Tuesday at 14:00  Wednesday at 14:00  Thursday at 14:00  Friday at 14:00    
15              
16              
17              
18              
19              
20              
21              
22              
23              
from $26.83At teacher's location
from $26.83At student's home

Good-fit Instructor Guarantee


If you are not satisfied after your first lesson, Apprentus will find you another instructor or will refund your first lesson.

Share

You are here


Rémi
French and pronunciation lessons from zero to advanced
> I am French > Experienced > I am a self-employed person, and can issue invoices if necessary > First class to get to know you, and find out more about your level (30 minutes) ALL MY CLASSES ARE PREPARED WITH TRAINING MATERIALS MADE BY MYSELF! My courses are very interactive, indeed, you will practice a lot with me! Also, your pronunciation level will be greatly improved in a month! If you want more information, don't hesitate to contact me by message! Why this price? - individual preparation of the course with the student - Classes - VAT - course materials provided to the student

Yasmine
French tutor A1-C2 (children, teenagers, students and adults)
Bonjour, étudiante rigoureuse en master de droit international public à l’Université d’Utrecht, je donne des cours de français (ma langue maternelle) depuis maintenant 3 ans. J’ai été professeure particulière pour les étudiants de l’Université de Bristol l’année dernière et j’ai beaucoup apprécié. Hello, I am currently studying my masters in Public international law at Utrecht University. I am a hardworking student and I have been given French lesson for more than 3 years. Last year I worked with University of Bristol’s students and I highly enjoyed it.

Lucie
French lesson (ONLINE) - French course (ONLINE)
EN - Hi, I'm Lucie and I would be glad to help you learn French, be it from scratch or to help you improve. I love to make my students speak since I strongly believe that practice is the key to learn a language and to improve your knowledge. I always structure my lessons according to subjects based on daily life situations (how to introduce yourself, how to make an appointment, shopping / grocery, going to the doctors, professional language, etc). We'll go through the grammar, vocab, and pronunciation. If you're intermediate, we'll also do some lessons about reading comprehensions. We'll put both the grammar and vocab in practice. And hey, I can teach in English if you want! FR - Hi, I'm Lucie and I would be delighted to help you learn French, whether it's from zero or to improve your knowledge. I love getting my students to speak since I think practice is the secret to learning a language and improving knowledge. I always structure my classes according to themes based on real life (how to introduce myself, how to make an appointment, do the shopping, go to the doctor, French at work, etc.). We will see together grammar, vocabulary and pronunciation. If you are intermediate, we will also do text lessons. We will put both grammar and vocabulary into practice.

Héctor
(ALSO SKYPE) Spanish lessons in Utrecht by Spanish native (classes)
Spanish lessons for beginners, intermediate or advanced students, all ages (children to adults), to enjoy language on their own, or as school support lessons. Also preparatory lessons for exams. 24-years-old spanish native (from Spain). High-profile commitment to student and results. Lessons are to be taught either at the student's home or at mine.

Julia
Native Spanish Tutor A1-C2 (students, children, teenagers, adults)
Hola :) I am from Madrid but I am currently studying my master's in philosophy at Utrecht University. I have always enjoyed learning languages and I also have quite some experience teaching Spanish. In my lessons I like to focus on developing oral skills. I believe learning a new language is also a way of engaging with a different culture and literature.

Shubham
Math or Physics Tutoring with a dose of fun (Online or in Utrecht)
Hey! Do you have troubles with homework/school or just understanding basic concepts? Or your kids need some extra training to be the best of the best? I would love to be of help. In my online classes, we have discussions and watch videos to figure out what exactly is the missing link to supreme confidence in the subject. And ofcourse, solving problems is taken seriously to gain mastery. Usually my classes are in advance of what is going on in school. This helps the student be prepared in advance for the class. Normal routine can also be followed on the other hand.

Paula
Learning Spanish with a Native Speaker (teacher 22 year old-student)
I've been teaching natural sciences and languages to children and teenagers for 6 years. I know how to address the classes depending on the student's attitude and challenges. Spanish is my mother tongue, therefore I believe speaking lessons will be very productive, nonetheless I can enhance at the same time listening and grammar skills of the student as well.

Mina
IB English, TOK, IB History, and Essays/Research Skills
Professional IB tutoring with a twist: I provide flexible student-focused tutoring specializing in IB English, IB History, assignment and exam prep, Extended Essay, and TOK. Additionally, I have extensive experience with the MYP Programme, and I am happy to tutor MYP 1-5 students. I mainly focus on skill development (essay writing, research, and critical thinking), but I can provide content-based lessons if required. I have been a qualified teacher since 2012 and a TOK Examiner for the IB since 2017. The twist? I took a break from teaching to get my Ph.D. I am currently in the second year of my doctoral studies at Utrecht University. In that time, I worked as a legal researcher on human rights at the UN, was invited as an academic consultant to the Inter-American Court of Human Rights, and published more than five research papers. I, therefore, provide the knowledge and skills of a teacher, examiner, IB Core coordinator, and professional researcher while being a student myself. Additional qualifications: IB geography Certified to teach middle to high school levels in Ontario, Canada Certified to teach in the Netherlands in the international sector Flexible teaching style based on teaching in Central Asia, East Asia, Europe, and North America

Alexandra
Course for those who want to perfect their English
Hello! This course is aimed for those who already have a grasp on English, but would like to perfect their reading and writing abilities. I also can teach students for admissions exams in the US (such as SAT, GRE, MCAT) and in the UK (UCAT), especially focusing on the verbal reasoning abilities and writing. I am originally from the US, English being my native language, and although a biology student myself, have taken many reading and writing classes throughout my life, scoring well on admissions exams, and am willing to share my knowledge with you :) Let me know what help you need, and we can figure something out!

Marta
Spanish Classes from a native speaker. All levels welcome:)
I am a Spanish expat located in the Netherlands. I am willing to spend some hours of my week to teach Spanish. If you are looking for start learning some basic Spanish or improve your oral and writing skills, I will be very happy to share all my knowledge. Contact me and we can move on!

Ninian
English lessons for all ages and levels and Test Prep Tutoring
This class is for school students and adults who need to improve their Knowledge of the English language. My goal is to keep students challenged and motivated, so that they can experience learning as something helpful and valuable in life. My focus is to assist you in your learning in the ways that suit you best. Whether that is helping you with homework and test preparation or to improve in other specific areas, such as reading, writing, listening or speaking.

Neus
Spanish lessons in Utrecht area. Improve your Spanish with a native.
ENGLISH: Hello! It's Neus, nice to meet you! Do you wanna imporove your language skills in Spanish? I can help you with that. I am originally from Barcelona and currently living in Utrecht doing a Master's at UU in International Law. I am offering (in person and online) lessons in Spanish where we can practice speaking, grammar, writing skills... We can be very flexible and adaptative depending on the areas you want to improve. What do you think? Are you ready to level up your Spanish? SPANISH: Hola! Soy Neus, encantada de conocerte! ¿Quieres mejorar tu nivel de Inglés? Yo te puedo ayudar con eso. Soy originalmente de Barcelona y actualmente vivo en Utrecht, estoy haciendo un Máster en UU en Derecho Internacional. Ofrezco clases (presenciales y online) de Español donde podemos practicar el habla, la gramática, escritura... Podemos ser muy flexible y adaptarnos dependiendo de las áreas que quieras mejorar. ¿Qué opinas? ¿Estás preparado para subir tu nivel de Español?

Sanskruti
ENGLISH(Basic/Higher level/Entrance exams), BIOLOGY(Basic/Intermediate/Higher level)
Biology: basic(school or college level), intermediate(specific concepts) as well as high level(Dental and medical subjects) biology. English: Basic english, Higher level english, English for entrance examinations and language tests(ex:IELTS)

Pablo
Spanish Tutor, help with homework, exam preparation
Native Spanish speaker, with experience tutoring kids and adults. The class would be didactive and offered in a fun way of learning. We could practice conversation, grammar and listening Spanish or English languages. In addition, help with homework is also offered, specifically in the social science field as I have a Bachelor's degree in Marketing.

Quentin
French classes by a Native French speaker teacher.
In my class, I offer my students a French course with a real French speaker. I also happen to study French teaching at the Hogeschool Utrecht and used to teach to my classmates back in High School. In my class, the students choose wether he/she/they wants to talk (E.G basic conversation to improve their understanding of the frenchspeaking ), study (E.G course+homework+test) or if they just want to have fun while studying (E.G playing french games or watching, listening to french music/films). As a French studying French teaching, I can assure you that you or your kids will be improving in French no matter what.