Jan
Trusted teacher
FavouritesAdd to Wish List
Trusted teacher
FavouritesAdd to Wish List
from28.11USD/ h

To all levels: English, French, Spanish, Romanian, Hindi and to beginners: Dutch

I can teach to all levels foreign languages like: English, French, Spanish, Romanian, Hindi and also Dutch to beginners. I can teach any of them through a different medium as the language of teaching: English, Romanian, Dutch, French, Spanish, Italian or Hindi. I can teach as well Latin, Sanskrit, Philosophy or Religious Studies. Ik kan op alle niveaus vreemde talen lesgeven, zoals: Engels, Frans, Spaans, Roemeens, Hindi en ook Nederlands voor beginners. Ik kan ze allemaal op een ander medium als de taal van het lesgeven: Engels, Roemeens, Nederlands, Frans, Spaans, Italiaans of Hindi. Ik kan ook in Latijns, Sanskriet, Filosofie of Godsdienst en Levensbeschouwelijk lesgeven.

Location

At teacher's location: 3514 EA Utrecht, Netherlands
At student's location: Around Utrecht, Netherlands

Use ⊞+wheel to zoom!
+

General info

Skills:

English:
School
French:
School, School
Spanish:
School

Age:

Children (7-12 years old)
Teenagers (13-17 years old)
Adults (18-64 years old)
Seniors (65+ years old)

Student level:

Beginner
Intermediate
Advanced

Duration:

45 minutes
60 minutes
90 minutes

The class is taught in:

English, French, Spanish, Dutch, Hindi, Romanian, Italian

About Me

My training style is very interactive, combining theoretical with live examples. I teach with or without support, while acknowledging that having a visual support proves to help audience internalise better the information given. I support a combination of training practices, combining self training and one to one coaching solutions, enabling the trainee to practice and learn in different ways.

I can teach to all levels foreign languages like: English, French, Spanish, Romanian, Hindi and also Dutch to beginners. I can teach any of them through a different medium as the language of teaching: English, Romanian, Dutch, French or Spanish. I can teach as well Philosophy or Religious Studies.

I can either come to your place for the tutoring lessons or please come to my place.

Mijn trainingsstijl is erg interactief en combineert theoretische met live voorbeelden. Ik geef les met of zonder ondersteuning, terwijl ik erken dat het hebben van een visuele ondersteuning het publiek helpt om de gegeven informatie beter te internaliseren. Ik steun een combinatie van trainingsmethoden, waarbij ik zelftraining en één-op-één lesgeven oplossingen combineer, waardoor u op verschillende manieren kunt oefenen en leren.

Ik kan op alle niveaus vreemde talen lesgeven, zoals: Engels, Frans, Spaans, Roemeens, Hindi en ook Nederlands voor beginners. Ik kan ze allemaal op een ander medium als de taal van het lesgeven: Engels, Roemeens, Nederlands, Frans of Spaans. Ik kan ook in Filosofie of Godsdienst en Levensbeschouwelijk lesgeven.

Ik kan bij u komen voor de tutoringslessen of kom alstublieft naar mijn huis.

Education

• Post-doctoral studies at University of Liverpool and University of Edinburgh
• English Language and Literature as Major Subject at the university Entrance Exams
• Doctorate diploma in French, Philosophy and Religious Studies at University of Paris (Université de Paris, Sorbonne), 520 pages, paper written in French; recognised as Doctor in Philosophy by the National Academic Recognition Information Centre (NARIC), in the United Kingdom
• Diploma in Hindi Language
• Diploma in Sanskrit; author of Sanskrit textbook in Romanian
• Qualified Teacher Status in the United Kingdom
• General Teaching Council for England, number 1331607, since 2011
• Qualified Teacher Status and Master of Arts in Romania
• Teacher of Vocational Education and Adult Education, the first degree authority, awarded by the Education Executive Agency, Ministry of Education, Culture and Science in the Netherlands. This means that the person concerned meets the competence requirements for teachers in the Vocational Education and Adult Education sector.
• Teacher of Religion and Philosophical Education course at all schools, departments and school years at pre-university education (vwo), general secondary education (avo) and preparatory vocational education (vbo), as well as in all years of international oriented secondary education
• Certificate of Good Behaviour for teaching in the Netherlands

• Postdoctorale studies aan de Universiteit van Liverpool en aan de Universiteit van Edinburgh
• Engelse taal en literatuur als hoofdvak van de universiteit Toelatingsexamens
• Doctoraatsdiploma in het Frans, Filosofie en Godsdienstwetenschappen aan de Universiteit van Parijs (Université de Paris, Sorbonne), 520 pagina's, paper geschreven in het Frans; erkend als Doctor in de filosofie door Nuffic (the National Academic Recognition Information Centre NARIC), in het Verenigd Koninkrijk
• Diploma in het Hindi
• Diploma in het Sanskriet; auteur van Sanskriet leerboek in het Roemeens
• Gekwalificeerde docentstatus in het Verenigd Koninkrijk
• Algemene onderwijscommissie voor Engeland, nummer 1331607, sinds 2011
• Gekwalificeerde docentstatus en Master of Arts in Roemenië
• Docent Beroeponderwijs en Volwasseneducatie, de eerstegraads bevoegdheid, toegekend door de Dienst Uitvoering Onderwijs, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschaap in Nederland. Dit betekent dat betrokkene voldoet aan de bekwaamheidseisen voor docenten in de sector Beroeponderwijs en Volwasseneducatie.
• Docent in het vak Godsdienst en Levensbeschouwelijke vorming aan alle scholen, afdelingen en leerjaren van voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo), algemeen voortgezet onderwijs (avo) en voorbereidend beroepsonderwijs (vbo), net zoals in alle leerjaren van het internationaal georiënteerd voortgezet onderwijs
• Certificaat van Goed Gedrag voor lesgeven in Nederland

Experience / Qualifications

Experience
• 20 years teaching experience (12 at university level and 8 at secondary education level)
• 6 years of supply-teaching in the UK;
• 6 years of cover supervisor in the UK;
• 7 years of tuition experience in the UK;
• Extensive knowledge, experience and work in education at all levels from Secondary to Graduate, Postgraduate and Adult Learning;
• Knowledge of the UK Curricula for English, French, Spanish, Religious Studies;
• Experience of teaching and tutoring various group ages and backgrounds;
• Modern Methods of teaching and tutoring, including the Comparative Method and the Inter-Disciplinary Approach;
• Outstanding Linguistic Competencies. Near to Native Level in English, French and Spanish in regards to Conversation, Understanding, Reading and Writing; Advanced in Hindi; Intermediate in Dutch, Italian, Latin and Sanskrit; Beginner in German; Native Romanian;
• Participation in the International Conferences of Religion, the IAHR Congress in Durban and the IAHR Congress in Tokyo; Participation in the Symposium on Inter-Religious Dialogue in Nagoya;
• Research Fellowship in French, Philosophy and Religious Studies from University of Liverpool;
• Post-doctoral in English, Philosophy and Religious Studies from University of Edinburgh;
• Doctorate in French, Philosophy and Religious Studies from University of Paris, Sorbonne; Postdoctoral Research Fellowships, University of Liverpool (French, Religious Studies, Philosophy), and University of Edinburgh (English, Philosophy, Comparative Religion);
• Research scholar at the Institute of Philosophy and Psychology of the Romanian Academy;
• University Professor of History of Religions, of Philosophy of Religion and of Hermeneutics;
Lived Experience, besides Romania
• 7 and 1/2 years of lived experience in England and Scotland;
• 2 years of lived experience in India, New Delhi and Agra;
• around 2 years of lived experience in the Netherlands;
• 1 year of lived experience in France, Paris;
• around 1 year of lived experience in Spain.

Ervaring
• 20 jaar onderwijservaring (12 op universitair niveau en 8 op secundair onderwijsniveau)
• 6 jaar als docent vervanger in het Verenigd Koninkrijk;
• 6 jaar als docent vervanger en begeleider in het Verenigd Koninkrijk;
• 7 jaar als leermeester in het Verenigd Koninkrijk;
• Uitgebreide kennis, ervaring en werk in het onderwijs op alle niveaus, van secundair tot graduaat, postdoctoraal en volwassen leren;
• Kennis van de Verenigd Koninkrijk Curricula voor Engels, Frans, Spaans, Godsdienstwetenschappen;
• Ervaring met lesgeven en begeleiden van verschillende leeftijden en achtergronden van groepen;
• Moderne methoden van lesgeven, inclusief de vergelijkende methode en de interdisciplinaire aanpak;
• Uitstekende taalcompetenties. Bijna Native niveau van Engels, Frans en Spaans met betrekking tot spreek en gespreek, lezen en schrijven; Gevorderd in Hindi; Intermediair in Nederlands, Italiaans, Latijn en Sanskriet; Beginner in Duits; Native Romanian;
• Deelname aan de internationale conferenties van religie, het IAHR-congres in Durban en het IAHR-congres in Tokio; Deelname aan het symposium over interreligieuze dialoog in Nagoya;
• Postdoctoraal onderzoek beurs in Frans, Filosofie en Godsdienstwetenschappen aan de Universiteit van Liverpool;
• Postdoctoraal in Engels, Filosofie en Godsdienstwetenschappen aan de Universiteit van Edinburgh;
• Doctoraat in Frans, Filosofie en Godsdienstwetenschappen aan de Universiteit van Parijs, Sorbonne; Postdoctorale onderzoekbeurzen, University of Liverpool (Frans, Godsdienstwetenschappen) en Universiteit van Edinburgh (Engels, Filosofie, Vergelijkende Religie);
• Onderzoekswerk aan het Instituut voor Filosofie en Psychologie van de Roemeense Academie;
• Universiteitshoogleraar Geschiedenis van religies, Filosofie van religie en Hermeneutiek;
Ervaarde ervaring, naast Roemenië
• 7 en 1/2 jaar geleefde ervaring in Engeland en Schotland;
• 2 jaar geleefde ervaring in India, New Delhi en Agra;
• ongeveer 2 jaar geleefde ervaring in Nederland;
• 1 jaar geleefde ervaring in Frankrijk, Parijs;
• ongeveer 1 jaar geleefde ervaring in Spanje.

Reviews (2)

I am happy with the lessons offered by Jan and I highly recommend him as a tutor to anyone wishing to learn a foreign language. He has remarkable qualities and skills as a teacher.
Great lessons. Can recommend.

Ask a question

Send a message explaining your needs and Jan will reply soon:
The more detail, the better.
Ex. "Hi, when are you available to meet for a lesson?"

Availability of a typical week

MonTueWedThuFriSatSun
7  Monday at 7:00  Tuesday at 7:00  Wednesday at 7:00  Thursday at 7:00  Friday at 7:00  Saturday at 7:00  Sunday at 7:00
8  Monday at 8:00  Tuesday at 8:00  Wednesday at 8:00  Thursday at 8:00  Friday at 8:00  Saturday at 8:00  Sunday at 8:00
9  Monday at 9:00  Tuesday at 9:00  Wednesday at 9:00  Thursday at 9:00  Friday at 9:00  Saturday at 9:00  Sunday at 9:00
10  Monday at 10:00  Tuesday at 10:00  Wednesday at 10:00  Thursday at 10:00  Friday at 10:00  Saturday at 10:00  Sunday at 10:00
11  Monday at 11:00  Tuesday at 11:00  Wednesday at 11:00  Thursday at 11:00  Friday at 11:00  Saturday at 11:00  Sunday at 11:00
12  Monday at 12:00  Tuesday at 12:00  Wednesday at 12:00  Thursday at 12:00  Friday at 12:00  Saturday at 12:00  Sunday at 12:00
13  Monday at 13:00  Tuesday at 13:00  Wednesday at 13:00  Thursday at 13:00  Friday at 13:00  Saturday at 13:00  Sunday at 13:00
14  Monday at 14:00  Tuesday at 14:00  Wednesday at 14:00  Thursday at 14:00  Friday at 14:00  Saturday at 14:00  Sunday at 14:00
15  Monday at 15:00  Tuesday at 15:00  Wednesday at 15:00  Thursday at 15:00  Friday at 15:00  Saturday at 15:00  Sunday at 15:00
16  Monday at 16:00  Tuesday at 16:00  Wednesday at 16:00  Thursday at 16:00  Friday at 16:00  Saturday at 16:00  Sunday at 16:00
17  Monday at 17:00  Tuesday at 17:00  Wednesday at 17:00  Thursday at 17:00  Friday at 17:00  Saturday at 17:00  Sunday at 17:00
18  Monday at 18:00  Tuesday at 18:00  Wednesday at 18:00  Thursday at 18:00  Friday at 18:00  Saturday at 18:00  Sunday at 18:00
19  Monday at 19:00  Tuesday at 19:00  Wednesday at 19:00  Thursday at 19:00  Friday at 19:00  Saturday at 19:00  Sunday at 19:00
20  Monday at 20:00  Tuesday at 20:00  Wednesday at 20:00  Thursday at 20:00  Friday at 20:00  Saturday at 20:00  Sunday at 20:00
21  Monday at 21:00  Tuesday at 21:00  Wednesday at 21:00  Thursday at 21:00  Friday at 21:00  Saturday at 21:00  Sunday at 21:00
22  Monday at 22:00  Tuesday at 22:00  Wednesday at 22:00  Thursday at 22:00  Friday at 22:00  Saturday at 22:00  Sunday at 22:00
23  Monday at 23:00  Tuesday at 23:00  Wednesday at 23:00  Thursday at 23:00  Friday at 23:00  Saturday at 23:00  Sunday at 23:00
from $28.11At teacher's location
from $28.11At student's home

Good-fit Instructor Guarantee

Our guarantee for your private lessons that will let you find tutors without worrying.

If you are not satisfied after your first lesson, Apprentus will find you another instructor or will refund your first lesson.

Online reputation

  • Instructor since September 2017
  • 1 repeat student
  • Phone number verified

Good-fit Instructor Guarantee

Our guarantee for your private lessons that will let you find tutors without worrying.

If you are not satisfied after your first lesson, Apprentus will find you another instructor or will refund your first lesson.

Share

   LinkedIn      Google+

Bart
Dutch lessons for all levels - Efficient and fun learning
Hi! My name is Bart, I am 31 years old, live in Amsterdam and I'm a Dutch (advanced) native speaker and teacher. Having lived in several countries I know what it's like to learn a foreign language and how challenging this can be. Especially Dutch, with it's unusual pronounciations and irregular forms and exceptions (and 'de and het'). During our lessons I will explain how to deal with these kind of issues and simplify them for you. I offer teaching for: - A1, A2, B1, B2, C1, C2 exams (including 'INBURGERINGSCURSUS') - Dutch for professionals - Private and in-company - Improving Dutch for OTHER REASONS (Dutch family, just to make conversation, to develop practical/social language skills etc.) How I teach: 1 - Your level and objective(s) At the start we will discuss your level and objectives. This way I can efficiently give you the help that you need. The levels I teach: 2 - Open communication I have an open way of teaching in which I encourage students to keep telling me what their difficulties are or where they would like to improve. In my experience this saves a lot of time and also makes the lessons more fun. 3 - Simplify instead of complicate I am good at listening and understanding why students are having difficulties with certain issues. This way I can simplify the issue and teach you Dutch in an easy and understandable way. 4 - Involved I am involved with my students' objectives and am constantly looking for the best and most efficient way to make progress.

Bea
SPANISH PRIVATE LESSONS BY A NATIVE SPEAKER IN UTRECHT
!Hola! ¿Quieres aprender español? Do you want to learn spanish? I offer private spanish lessons, to all ages, levels, at mine or your place. Depending on your needs we can work on grammar, vocabulary, listening, speaking... adapting each lesson to your needs and your level!! I will be happy to share with you my culture and traditions! About me: I am a 21-year-old girl from Madrid (Spain). I study classical cello at HKU Utrechts Conservatorium. I enjoy a lot teaching and also learning from my students! Looking forward to meet you! Feel free to contact me for more info or questions!

Chiara
Italian, French, Spanish, English classes for adults and children
My name is Chiara, I'm a native Italian speaker and I work as a freelance translator and interpreter. I have a Bachelor's Degree in Translation and Interpreting, and a Master's Degree in Specialised Translation. I have been teaching Italian, French, Spanish and English for over 5 years, to both adults and children. I worked as an Italian and Spanish teacher at an Agency of the European Union while I was living in Strasbourg, France. I fluently speak all four languages and I use them in my everyday life since my clients come from all over Europe. Of all the work experiences I have had, teaching to children is definitely the one that satisfied me the most. I ejoy teaching to bilingual children and help them overcome the challenges of having a bilingual developing brain. Since I am a freelancer, I am very flexible in terms of working hours, and I can adapt to the student's needs and requests. I look forward to hearing from you! Chiara

Louise
Learn the French language while having fun! conservation / grammar / conjugation
Hello, As a French abroad, I give French lessons (especially conversational, grammar and conjugation possible). Courses for all levels! The courses will be based on different media (audio - video - newspapers - drawings etc) and we will discuss different topics. See you soon !

Héctor
Spanish lessons in Utrecht by Spanish native (classes)
Spanish lessons for beginners, intermediate or advanced students, all ages (children to adults), to enjoy language on their own, or as school support lessons. Also preparatory lessons for exams. 24-years-old spanish native (from Spain). High-profile commitment to student and results. Lessons are to be taught either at the student's home or at mine.

Laura Sanchez
Spanish, help with homework, prepare for a spanish exam
Hello im Laura im 18 years old and im a student at University College Utrecht. I was born and raised in Spain but my mum is dutch. I speak spanish, dutch, english and a bit of french and german. I would love to help people improve their Spanish. I have had experience tutoring a 13 year old by helping him with his Spanish classes and also with english homework.

Aina
Spanish and English for kids and adults. Levels Basic and Intermediate. Advanced conversation.
WHAT I OFFER: First of all discuss the level the student needs and find the best way to teach him/her. 1. Spanish/English for kids: I have been teaching kids in different areas, always using games, story telling and songs to approach the language. It's very important to feel confortable and fun during the learning! 2. Spanish for adults: My goal is to keep student challenged finding what he needs to learn, his own rhythm and how he gets best information and knowledge. Conversation level advanced. Grammar level intermediate.

Lynda Vanessa
Spanish and English teaching for everyone, I focus on you.
Native Spanish speaker. Over four years of experience teaching Spanish and English in personalized classes, small groups and in companies. I teach all levels, including business, this class is for you!!! from basics to expert, I can help you learn the language, languages are going to be your best friends with me !!!

Emily
Tutoring from a native English speaker: lessons for all ages and levels
Hello, my name is Emily. I am a native English speaker born and raised in the UK. I can provide classes for all ages and levels in reading, writing and verbal communication. Additionally, homework aid, exam preparation, or proof reading and editing services in English can be given. My aim is to create sessions made tailored towards individual needs in a warm and casual setting. I like to encourage students through a fun and dynamic learning environment. Routine self-progress reports can be undertaken as well as additional homework suggestions if needed. These lessons can take place face-to-face or online. A little bit about myself...I am currently in Utrecht studying a Masters in Earth Sciences. Having achieved top grades in English literature and language in the UK, as well as studying my Bachelors there, I have high confidence in my English skills. Furthermore, I have experience in both school environments working with younger students and within a business context, providing written help through editing and writing. Please don't hesitate to ask further questions!

Obed
English for beginners, Test Prep Tutoring and conversational English
I like to tutor English in an easy yet practical way. My goal is to keep students engaged and focused as I understand the frustrations involved in learning a new language. I assign homework after every lesson and provide feedback on progress.

Angelica
Learn Spanish with a native speaker in a communicative fun way
These lessons are focused on communicative skill. From the very first class the activities will attempt to teach the language in a way that students can express ideas in the level that they are studying. From basics like introducing yourself to more complex tasks like expressing opinions about different topics. We will reinforce speaking, listening, reading and writing. I got my Bachelor degree in languages education. And have more than 5 years of experience teaching and helping people with their language goals.

Marie
Learn how to speak and write French with a native speaker!
Tutoring experience since 8 years, mainly to support people on learning French, Spanish, and supporting with Maths :) I have been tutoring to children from 6years old to adults. The settings were always very different: I have for instance been an au-pair in Ecuador teaching French to a young girl, I have as well taught French to teenagers to prepare them to their high school diploma and to young adults just curious about learning French. I want to continue being a tutor because I would love to share with you my mother tongue, French. I love education and I would like to continue developing my skills as a tutor.

Milly
English Language, English as a Second Language, Utrecht (British Tutor)
I am an experienced English language tutor based in Utrecht. I can help with all levels and ages, whether you just want to improve your English conversation skills or learn English for business, I can tailor sessions to meet your specific needs!

Elena
Private Spanish lessons with a native teacher for all levels and purposes.
Do you want to learn Spanish? Whether you are beginner or advanced, we can work together to achieve your goals. The lessons will be flexible, I will adapt them to your necessities and interests. Maybe you want to just practice conversation, achieve certain level, or pass an exam; whatever you want, we will focus the class on that. I'm a native Spanish teacher, studied a Master's degree in teaching and afterwards specialized in teaching Spanish for non Spanish speakers. If you need help don't hesitate in contact me!

Albert
Native speaker teaches and translates Spanish and Catalan
I am a 24-year-old Spanish master student at HKU, in Utrecht. Born in Palma de Mallorca (Balearic Islands, Spain) and having lived for 6 years in Barcelona (Catalonia), I am teaching both my mother tongues: Spanish and Catalan. I am very flexible when it comes to teaching, so I adapt to the student's needs. We can work on vocabulary, pronunciation, grammar... and we can just have regular meetings to exercise on conversation as well. I am a musician, so there is also the chance to learn Piano and Music Theory in Spanish or Catalan. Please feel free to ask for any info you might need!