Jan
Trusted teacher
FavouritesAdd to Wish List
FavouritesAdd to Wish List
Trusted teacher
FavouritesAdd to Wish List
from29.55USD/ h

To all levels: English, French, Spanish, Romanian, Hindi and to beginners: Dutch

I can teach to all levels foreign languages like: English, French, Spanish, Romanian, Hindi and also Dutch to beginners. I can teach any of them through a different medium as the language of teaching: English, Romanian, Dutch, French, Spanish, Italian or Hindi. I can teach as well Latin, Sanskrit, Philosophy or Religious Studies. Ik kan op alle niveaus vreemde talen lesgeven, zoals: Engels, Frans, Spaans, Roemeens, Hindi en ook Nederlands voor beginners. Ik kan ze allemaal op een ander medium als de taal van het lesgeven: Engels, Roemeens, Nederlands, Frans, Spaans, Italiaans of Hindi. Ik kan ook in Latijns, Sanskriet, Filosofie of Godsdienst en Levensbeschouwelijk lesgeven.

Location

At teacher's location: 3514 EA Utrecht, Netherlands
At student's location: Around Utrecht, Netherlands

|
Use ⊞+wheel to zoom!
+

General info

Skills:

English:
School
French:
School, School
Spanish:
School

Age:

Children (7-12 years old)
Teenagers (13-17 years old)
Adults (18-64 years old)
Seniors (65+ years old)

Student level:

Beginner
Intermediate
Advanced

Duration:

45 minutes
60 minutes
90 minutes

The class is taught in:

English, French, Spanish, Dutch, Hindi, Romanian, Italian

About Me

My training style is very interactive, combining theoretical with live examples. I teach with or without support, while acknowledging that having a visual support proves to help audience internalise better the information given. I support a combination of training practices, combining self training and one to one coaching solutions, enabling the trainee to practice and learn in different ways.

I can teach to all levels foreign languages like: English, French, Spanish, Romanian, Hindi and also Dutch to beginners. I can teach any of them through a different medium as the language of teaching: English, Romanian, Dutch, French or Spanish. I can teach as well Philosophy or Religious Studies.

I can either come to your place for the tutoring lessons or please come to my place.

Mijn trainingsstijl is erg interactief en combineert theoretische met live voorbeelden. Ik geef les met of zonder ondersteuning, terwijl ik erken dat het hebben van een visuele ondersteuning het publiek helpt om de gegeven informatie beter te internaliseren. Ik steun een combinatie van trainingsmethoden, waarbij ik zelftraining en één-op-één lesgeven oplossingen combineer, waardoor u op verschillende manieren kunt oefenen en leren.

Ik kan op alle niveaus vreemde talen lesgeven, zoals: Engels, Frans, Spaans, Roemeens, Hindi en ook Nederlands voor beginners. Ik kan ze allemaal op een ander medium als de taal van het lesgeven: Engels, Roemeens, Nederlands, Frans of Spaans. Ik kan ook in Filosofie of Godsdienst en Levensbeschouwelijk lesgeven.

Ik kan bij u komen voor de tutoringslessen of kom alstublieft naar mijn huis.

Education

• Post-doctoral studies at University of Liverpool and University of Edinburgh
• English Language and Literature as Major Subject at the university Entrance Exams
• Doctorate diploma in French, Philosophy and Religious Studies at University of Paris (Université de Paris, Sorbonne), 520 pages, paper written in French; recognised as Doctor in Philosophy by the National Academic Recognition Information Centre (NARIC), in the United Kingdom
• Diploma in Hindi Language
• Diploma in Sanskrit; author of Sanskrit textbook in Romanian
• Qualified Teacher Status in the United Kingdom
• General Teaching Council for England, number 1331607, since 2011
• Qualified Teacher Status and Master of Arts in Romania
• Teacher of Vocational Education and Adult Education, the first degree authority, awarded by the Education Executive Agency, Ministry of Education, Culture and Science in the Netherlands. This means that the person concerned meets the competence requirements for teachers in the Vocational Education and Adult Education sector.
• Teacher of Religion and Philosophical Education course at all schools, departments and school years at pre-university education (vwo), general secondary education (avo) and preparatory vocational education (vbo), as well as in all years of international oriented secondary education
• Certificate of Good Behaviour for teaching in the Netherlands

• Postdoctorale studies aan de Universiteit van Liverpool en aan de Universiteit van Edinburgh
• Engelse taal en literatuur als hoofdvak van de universiteit Toelatingsexamens
• Doctoraatsdiploma in het Frans, Filosofie en Godsdienstwetenschappen aan de Universiteit van Parijs (Université de Paris, Sorbonne), 520 pagina's, paper geschreven in het Frans; erkend als Doctor in de filosofie door Nuffic (the National Academic Recognition Information Centre NARIC), in het Verenigd Koninkrijk
• Diploma in het Hindi
• Diploma in het Sanskriet; auteur van Sanskriet leerboek in het Roemeens
• Gekwalificeerde docentstatus in het Verenigd Koninkrijk
• Algemene onderwijscommissie voor Engeland, nummer 1331607, sinds 2011
• Gekwalificeerde docentstatus en Master of Arts in Roemenië
• Docent Beroeponderwijs en Volwasseneducatie, de eerstegraads bevoegdheid, toegekend door de Dienst Uitvoering Onderwijs, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschaap in Nederland. Dit betekent dat betrokkene voldoet aan de bekwaamheidseisen voor docenten in de sector Beroeponderwijs en Volwasseneducatie.
• Docent in het vak Godsdienst en Levensbeschouwelijke vorming aan alle scholen, afdelingen en leerjaren van voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo), algemeen voortgezet onderwijs (avo) en voorbereidend beroepsonderwijs (vbo), net zoals in alle leerjaren van het internationaal georiënteerd voortgezet onderwijs
• Certificaat van Goed Gedrag voor lesgeven in Nederland

Experience / Qualifications

Experience
• 20 years teaching experience (12 at university level and 8 at secondary education level)
• 6 years of supply-teaching in the UK;
• 6 years of cover supervisor in the UK;
• 7 years of tuition experience in the UK;
• Extensive knowledge, experience and work in education at all levels from Secondary to Graduate, Postgraduate and Adult Learning;
• Knowledge of the UK Curricula for English, French, Spanish, Religious Studies;
• Experience of teaching and tutoring various group ages and backgrounds;
• Modern Methods of teaching and tutoring, including the Comparative Method and the Inter-Disciplinary Approach;
• Outstanding Linguistic Competencies. Near to Native Level in English, French and Spanish in regards to Conversation, Understanding, Reading and Writing; Advanced in Hindi; Intermediate in Dutch, Italian, Latin and Sanskrit; Beginner in German; Native Romanian;
• Participation in the International Conferences of Religion, the IAHR Congress in Durban and the IAHR Congress in Tokyo; Participation in the Symposium on Inter-Religious Dialogue in Nagoya;
• Research Fellowship in French, Philosophy and Religious Studies from University of Liverpool;
• Post-doctoral in English, Philosophy and Religious Studies from University of Edinburgh;
• Doctorate in French, Philosophy and Religious Studies from University of Paris, Sorbonne; Postdoctoral Research Fellowships, University of Liverpool (French, Religious Studies, Philosophy), and University of Edinburgh (English, Philosophy, Comparative Religion);
• Research scholar at the Institute of Philosophy and Psychology of the Romanian Academy;
• University Professor of History of Religions, of Philosophy of Religion and of Hermeneutics;
Lived Experience, besides Romania
• 7 and 1/2 years of lived experience in England and Scotland;
• 2 years of lived experience in India, New Delhi and Agra;
• around 2 years of lived experience in the Netherlands;
• 1 year of lived experience in France, Paris;
• around 1 year of lived experience in Spain.

Ervaring
• 20 jaar onderwijservaring (12 op universitair niveau en 8 op secundair onderwijsniveau)
• 6 jaar als docent vervanger in het Verenigd Koninkrijk;
• 6 jaar als docent vervanger en begeleider in het Verenigd Koninkrijk;
• 7 jaar als leermeester in het Verenigd Koninkrijk;
• Uitgebreide kennis, ervaring en werk in het onderwijs op alle niveaus, van secundair tot graduaat, postdoctoraal en volwassen leren;
• Kennis van de Verenigd Koninkrijk Curricula voor Engels, Frans, Spaans, Godsdienstwetenschappen;
• Ervaring met lesgeven en begeleiden van verschillende leeftijden en achtergronden van groepen;
• Moderne methoden van lesgeven, inclusief de vergelijkende methode en de interdisciplinaire aanpak;
• Uitstekende taalcompetenties. Bijna Native niveau van Engels, Frans en Spaans met betrekking tot spreek en gespreek, lezen en schrijven; Gevorderd in Hindi; Intermediair in Nederlands, Italiaans, Latijn en Sanskriet; Beginner in Duits; Native Romanian;
• Deelname aan de internationale conferenties van religie, het IAHR-congres in Durban en het IAHR-congres in Tokio; Deelname aan het symposium over interreligieuze dialoog in Nagoya;
• Postdoctoraal onderzoek beurs in Frans, Filosofie en Godsdienstwetenschappen aan de Universiteit van Liverpool;
• Postdoctoraal in Engels, Filosofie en Godsdienstwetenschappen aan de Universiteit van Edinburgh;
• Doctoraat in Frans, Filosofie en Godsdienstwetenschappen aan de Universiteit van Parijs, Sorbonne; Postdoctorale onderzoekbeurzen, University of Liverpool (Frans, Godsdienstwetenschappen) en Universiteit van Edinburgh (Engels, Filosofie, Vergelijkende Religie);
• Onderzoekswerk aan het Instituut voor Filosofie en Psychologie van de Roemeense Academie;
• Universiteitshoogleraar Geschiedenis van religies, Filosofie van religie en Hermeneutiek;
Ervaarde ervaring, naast Roemenië
• 7 en 1/2 jaar geleefde ervaring in Engeland en Schotland;
• 2 jaar geleefde ervaring in India, New Delhi en Agra;
• ongeveer 2 jaar geleefde ervaring in Nederland;
• 1 jaar geleefde ervaring in Frankrijk, Parijs;
• ongeveer 1 jaar geleefde ervaring in Spanje.

Reviews (2)

I am happy with the lessons offered by Jan and I highly recommend him as a tutor to anyone wishing to learn a foreign language. He has remarkable qualities and skills as a teacher.
Great lessons. Can recommend.

Ask a question

Send a message explaining your needs and Jan will reply soon:
The more detail, the better.
Ex. "Hi, when are you available to meet for a lesson?"

Availability of a typical week

MonTueWedThuFriSatSun
7              
8              
9              
10  Monday at 10:00  Tuesday at 10:00  Wednesday at 10:00  Thursday at 10:00  Friday at 10:00    
11  Monday at 11:00  Tuesday at 11:00  Wednesday at 11:00  Thursday at 11:00  Friday at 11:00    
12  Monday at 12:00  Tuesday at 12:00  Wednesday at 12:00  Thursday at 12:00  Friday at 12:00    
13  Monday at 13:00  Tuesday at 13:00  Wednesday at 13:00  Thursday at 13:00  Friday at 13:00    
14  Monday at 14:00  Tuesday at 14:00  Wednesday at 14:00  Thursday at 14:00  Friday at 14:00    
15  Monday at 15:00  Tuesday at 15:00  Wednesday at 15:00  Thursday at 15:00  Friday at 15:00    
16  Monday at 16:00  Tuesday at 16:00  Wednesday at 16:00  Thursday at 16:00  Friday at 16:00    
17  Monday at 17:00  Tuesday at 17:00  Wednesday at 17:00  Thursday at 17:00  Friday at 17:00    
18  Monday at 18:00  Tuesday at 18:00  Wednesday at 18:00  Thursday at 18:00  Friday at 18:00    
19  Monday at 19:00  Tuesday at 19:00  Wednesday at 19:00  Thursday at 19:00  Friday at 19:00    
20  Monday at 20:00  Tuesday at 20:00  Wednesday at 20:00  Thursday at 20:00  Friday at 20:00    
21              
22              
23              
from $29.55At teacher's location
from $29.55At student's home

Good-fit Instructor Guarantee


If you are not satisfied after your first lesson, Apprentus will find you another instructor or will refund your first lesson.

Online reputation

  • Instructor since September 2017
  • Phone number verified

Availability of a typical week

MonTueWedThuFriSatSun
7              
8              
9              
10  Monday at 10:00  Tuesday at 10:00  Wednesday at 10:00  Thursday at 10:00  Friday at 10:00    
11  Monday at 11:00  Tuesday at 11:00  Wednesday at 11:00  Thursday at 11:00  Friday at 11:00    
12  Monday at 12:00  Tuesday at 12:00  Wednesday at 12:00  Thursday at 12:00  Friday at 12:00    
13  Monday at 13:00  Tuesday at 13:00  Wednesday at 13:00  Thursday at 13:00  Friday at 13:00    
14  Monday at 14:00  Tuesday at 14:00  Wednesday at 14:00  Thursday at 14:00  Friday at 14:00    
15  Monday at 15:00  Tuesday at 15:00  Wednesday at 15:00  Thursday at 15:00  Friday at 15:00    
16  Monday at 16:00  Tuesday at 16:00  Wednesday at 16:00  Thursday at 16:00  Friday at 16:00    
17  Monday at 17:00  Tuesday at 17:00  Wednesday at 17:00  Thursday at 17:00  Friday at 17:00    
18  Monday at 18:00  Tuesday at 18:00  Wednesday at 18:00  Thursday at 18:00  Friday at 18:00    
19  Monday at 19:00  Tuesday at 19:00  Wednesday at 19:00  Thursday at 19:00  Friday at 19:00    
20  Monday at 20:00  Tuesday at 20:00  Wednesday at 20:00  Thursday at 20:00  Friday at 20:00    
21              
22              
23              
from $29.55At teacher's location
from $29.55At student's home

Good-fit Instructor Guarantee


If you are not satisfied after your first lesson, Apprentus will find you another instructor or will refund your first lesson.

Share

   LinkedIn   

Bart
Inburgering training - Online lessons - Exam preparation.
Hi, The inburgering exam is often considered a long and stressful undertaking. With the right guidance and teaching, this does not have to be the case. In this training you will work towards the exam efficiently and at your own speed. You will get familiar with the structure and the logic of the exam and exam questions. Once you understand this, it will save you a lot of time. INDIVIDUAL TRAINING: Efficient training At your own speed Personalized coaching Time saving tips & advice about the exam A lot of exam practice material Online or in person GROUP TRAINING: Form a group with people who also want to take the exam Personalized coaching Time saving tips & advice about the exam A lot of exam practice material Reduced group rate Online or in person How I teach: 1 - Your level and objective(s) At the start, we will discuss your level and objectives. This way I can efficiently give you the help that you need. 2 - Open communication I have an open way of teaching in which I encourage students to keep telling me what their difficulties are or where they would like to improve. In my experience, this saves a lot of time and also makes the lessons more fun. 3 - Simplify instead of complicate I am good at listening and understanding why students are having difficulties with certain issues. This way I can simplify the issue and teach Dutch in an easy and understandable way. 4 - Involved I am involved with my students' objectives and am constantly looking for the best and most efficient way to make progress.

Héctor
(ALSO SKYPE) Spanish lessons in Utrecht by Spanish native (classes)
Spanish lessons for beginners, intermediate or advanced students, all ages (children to adults), to enjoy language on their own, or as school support lessons. Also preparatory lessons for exams. 24-years-old spanish native (from Spain). High-profile commitment to student and results. Lessons are to be taught either at the student's home or at mine.

Aina
Spanish and English for kids and adults. Levels Basic and Intermediate. Advanced conversation.
WHAT I OFFER: First of all discuss the level the student needs and find the best way to teach him/her. 1. Spanish/English for kids: I have been teaching kids in different areas, always using games, story telling and songs to approach the language. It's very important to feel confortable and fun during the learning! 2. Spanish for adults: My goal is to keep student challenged finding what he needs to learn, his own rhythm and how he gets best information and knowledge. Conversation level advanced. Grammar level intermediate.

Maria
English Tutoring Including Official Prep for Official Exams
I am a translator so the class is for students at any level. I have also experience in preparing and taking official exams like the TOEFL, Cambridge and Trinity College with excellent results. However, the kind of class I can offer depends very much on your needs and expectations. Therefore, feel free to ask any question and information you might need.

Eddie
English Lessons: IELTS/ Speaking, Writing, and Communicating!
Hi everyone! I specialize in English speaking, writing, grammar, and pronunciation. If you feel you need to improve in everyday life, or if you want to write and pronounce words better, please reach out! The goal: Improve your English for your career, relationships, and future! These lessons are fun, interactive, and always with new challenges. I want to help you start speaking and writing at a high level as soon as possible. As a certified English teacher for the past 7 years; I can assist with American or British-style language. Talk soon, Eddie B.

Ninian
English lessons for all ages and levels and Test Prep Tutoring
This class is for school students and adults who need to improve their Knowledge of the English language. My goal is to keep students challenged and motivated, so that they can experience learning as something helpful and valuable in life. My focus is to assist you in your learning in the ways that suit you best. Whether that is helping you with homework and test preparation or to improve in other specific areas, such as reading, writing, listening or speaking.

Raghu
Math and English for all levels with good quality and promising improvement.
I have been teaching part-time for about 4 years. I have taught Math and English for Students from 8th Grade to 12th grade. Having completed my engineering in Electrical and Electronics, Maths is one of my strongest weapons. Electrical Engineering is filled with Integration, Differentiation, Partial Differentiation, Matrices to calculate the power energy and complex problems in Transmission Lines. I am a specialist in Calculus 1, Calculus 2, Trigonometry. ✅ Calculus 1 ➜ Derivative ➜ Notation ➜ Newton's notation for differentiation ➜ Leibniz's notation for differentiation ➜ Simplest rules ➜ The derivative of a constant ➜ Sum rule in differentiation ➜ Constant factor rule in differentiation ➜ Linearity of differentiation ➜ Power rule ➜ Chain rule ➜ Local linearization ➜ Product rule ➜ Quotient rule ➜ Inverse functions and differentiation ➜ Implicit differentiation ➜ Stationary point ➜ Maxima and minima ➜ First derivative test ➜ Second derivative test ➜ Extreme value theorem ➜ Differential equation ➜ Differential operator ➜ Newton's method ➜ Taylor's theorem ➜ L'Hôpital's rule ➜ General Leibniz rule ➜ Mean value theorem ➜ Logarithmic derivative ➜ Differential (calculus) ➜ Related rates ➜ Regiomontanus' angle maximization problem ➜ Rolle's theorem ✅ Calculus 2 ➜ Antiderivative/Indefinite integral ➜ Simplest rules ➜ Sum rule in integration ➜ Constant factor rule in integration ➜ Linearity of integration ➜ The arbitrary constant of integration ➜ Cavalieri's quadrature formula ➜ The fundamental theorem of calculus ➜ Integration by parts ➜ Inverse chain rule method ➜ Integration by substitution ➜ Tangent half-angle substitution ➜ Differentiation under the integral sign ➜ Trigonometric substitution ➜ Partial fractions in integration ➜ Quadratic integral ➜ Proof that 22/7 exceeds π ➜ Trapezium rule ➜ Integral of the secant function ➜ Integral of secant cubed ➜ Arclength ➜ Solid of revolution ➜ Shell integration ✅ Trigonometry ➜ Introduction to the trigonometric ratios: ➜ Trigonometry with right triangles ➜ Solving for a side in a right triangle using the trigonometric ratios: ➜ Trigonometry with right triangles ➜ Solving for an angle in a right triangle using the trigonometric ratios: ➜ Trigonometry with right triangles ➜ Modeling with right triangles: Trigonometry with right triangles ➜ Trigonometric ratios and similarity: Trigonometry with right triangles ➜ Sine and cosine of complementary angles: Trigonometry with right triangles ➜ Trigonometric ratios of special triangles: Trigonometry with right triangles ➜ Introduction to the Pythagorean trigonometric identity: Trigonometry with right triangles ➜ The reciprocal trigonometric ratios ➜ The law of sines: Trigonometry with general triangles ➜ The law of cosines: Trigonometry with general triangles ➜ Solving general triangles ➜ Introduction to radians: The unit circle definition of sine, cosine, and tangent ➜ The unit circle definition of sine, cosine, and tangent: The unit circle definition of sine, cosine, and tangent ➜ The graphs of sine, cosine, and tangent: The unit circle definition of sine, cosine, and tangent ➜ Basic trigonometric identities: The unit circle definition of sine, cosine, and tangent ➜ Trigonometric values of special angles: The unit circle definition of sine, cosine, and tangent ➜ The Pythagorean identity: The unit circle definition of sine, cosine, and tangent ➜ Long live Tau ➜ The graphs of sine, cosine, and tangent: Graphs of trigonometric functions ➜ Introduction to amplitude, midline, and extrema of sinusoidal functions: ➜ Graphs of trigonometric functions ➜ Finding amplitude and midline of sinusoidal functions from their formulas: Graphs of trigonometric functions ➜ Period of sinusoidal functions: Graphs of trigonometric functions ➜ Graphing sinusoidal functions: Graphs of trigonometric functions ➜ Constructing sinusoidal functions ➜ The inverse trigonometric functions: Trigonometric equations and identities ➜ Solving basic sinusoidal equations: Trigonometric equations and identities ➜ Solving advanced sinusoidal equations: Trigonometric equations and identities ➜ Solving sinusoidal models: Trigonometric equations and identities ➜ Introduction to the trigonometric angle addition identities: ➜ Trigonometric equations and identities ➜ Using trigonometric identities to solve problems: Trigonometric equations and identities ➜ Challenging trigonometry problems I have also taught students to appear for IELTS. Now looking for students whom I can help them with Math and English. Home Classes available on request.

Paula Corella
Spanish private lessons in Utrecht and surroundings
I am Paula, 26 years old, from Barcelona, and I would be pleased to be your Spanish teacher here in the Netherlands :) I have been living in Utrecht for more than a year and I have been teaching here the whole time. I am very flexible with the schedule and the structure of the lessons since I try to adapt to each person's needs. I have a few useful books that I follow for the lessons, normally one that provides the main structure and the others for extra exercises and games. - If you are a beginner we will use different materials to learn vocabulary, first useful expressions and basic grammar while, every now and then, having fun with some games. I always give homework and (if adult) I expect the learner to be independent in this sense. Send me a message if you are interested :) Hasta pronto! Paula

Théo
All levels French classes! Grammar, reading and conversation.
Hello! My name is Théo and I am a French native, I am 24 years old and I arrived in Utrecht in September. I graduated from a two years masters degree in History of art and Museology in 2020. I had the opportunity to teach these subjects to bachelor students for a year, so I have some experience in teaching at a university level. I have also given French lessons to a little German boy who lived in my neighborhood, from his primary to middle school years. I believe I have sufficient experience experince in teaching French at different levels and would love to conitnue giving private lessons. In order to make the lessons more original and dynamic, I could also include art historical references to the classes. I am enthusiastic, patient and professional. My aim is to build a trusting relationship with the students, which I believe will help them succeed. If you are interested in learning French and more generally by French culture, do not hesitate to contact me!

Julia
Practicing English language skills (reading, writing, speaking)
Hey, curious learner! English is an important subject in all secondary schools. When learning it is difficult, I am here for you. English is my passion and I am currently in the second year of the study English language and culture at Utrecht University. I would like to help you in any area. Reading is always a big part (also for the final exam). But maybe you have a hard time during speaking tests ... In short, together we make a planning and make sure you feel comfortable enough to use the English language. I think it is important for a student that there is clarity and clarity. That is often one of the reasons why learning a language is difficult. Learning words is not a part of these lessons, but rather practicing difficult parts and connecting them with other language areas. Hope to see you soon!

Elena
Private Spanish lessons with a native teacher for all levels and purposes.
Do you want to learn Spanish? Whether you are beginner or advanced, we can work together to achieve your goals. The lessons will be flexible, I will adapt them to your necessities and interests. Maybe you want to practice conversation, achieve certain level, pass an exam or learn it as a hobby; whatever you want, we will focus the class on that. I'm a native Spanish teacher, studied a Master's degree in teaching and afterwards specialised in teaching Spanish as a foreign language. If you need help don't hesitate in contact me!

Laura
Spanish, help with homework, prepare for a spanish exam
Hello im Laura im 19 years old and im a student at University College Utrecht. I was born and raised in Spain but my mum is dutch. I speak spanish, dutch, english and a bit of french and german. I would love to help people improve their Spanish. I have had experience tutoring a 13 year old by helping him with his Spanish classes and also with english homework.

Albert
Spanish Lessons & Conversation with Native Speaker.
I am a 26-year-old Spanish master student at HKU, in Utrecht. Born in Palma de Mallorca (Balearic Islands, Spain) and having lived for 6 years in Barcelona (Catalonia), I am teaching both my mother tongues: Spanish and Catalan. I am very flexible when it comes to teaching, so I adapt to the student's needs. We can work on vocabulary, pronunciation, grammar. And we can just have regular lessons to exercise on the conversation as well. I am a musician, so there is also the chance to learn Piano and Music Theory in Spanish or Catalan. Please feel free to ask for any info you might need!

Stoyan
English Writing & Composition: For University and Work
Learning the fundamentals of writing and composing English text can help you advance in your studies and professional career, especially if you deal with international communication, academic research, or public speaking. The principles taught here apply to any modern language. This class is designed to develop students' understanding of professional writing, academic language, essays, proposals, critical analysis, and stylistic structures. The focus is primarily on grammar, structures, arguments, audiences, purpose, context, and formatting (where necessary). In addition, you will have the chance to explore the basics of literary analysis. I live in the Netherlands and study in the USA (by distance-learning methods). I also work as a writer and editor for several American and British corporations, which helps me stay up to date with the evolution of the English language. Usually, my students are university students, but I am willing to help anyone who wants to improve their linguistic skills.

Louise
Learn the French language while having fun! conservation / grammar / conjugation
Hello, As a French abroad, I give French lessons (especially conversational, grammar and conjugation possible). Courses for all levels! The courses will be based on different media (audio - video - newspapers - drawings etc) and we will discuss different topics. See you soon !