Business management lessons in United States

Find your perfect private business management tutor in United States.
Learn business management with our teachers at home or in their studio.

3 business management teachers in United States

0 teachers in my wish list
+

3 business management teachers in United States

Meet even more great teachers. Try online lessons with the following real-time online teachers:
Traveling · Business management · English
Elukestva õppimise siht on avatus õppimisele, lai ettevalmistus ja kitsas spetsialiseerumine. Võõrkeelte oskus avab paljud uksed ning aitab põliskeele omailmast kaugemele vaadata, kriitiliselt ja skeptiliselt uurida erinevate kultuuride ja ühiskondade infoallikaid. Reisida iseseisvalt ja suhelda inimestega erinevatest kultuuridest. Keelteõpikuid, lastekirjandust, laulikuid, infovoldikuid, teatmeteoseid ja muid abimaterjale on minu erakogus sadu erinevaid. Euroopa keelemapp Keeleoskus on kuulamine, rääkimine, lugemine ja kirjutamine A1 algtase - suudab leida infot, alustanud keeleõpinguid, kasutab lihtlauset A2 algeline tase - elementaarsed teadmised grammatikast ja sõnavarast B1 madalam kesktase - loeb ajalehte, mõistab filmikeelt, kasutab kõnekeelt B2 kõrgem kesktase - kirjutab ja suhtleb vabalt, valdab keelt tuttaval teemal C1 kõrgtase - süvateadmised grammatikast, keelenüansid, valdab erialast sõnavara C2 vilunud kõrgtase - tegeleb keeletoimetamisega, parandab vigu, õpetab, tõlgib Võõrkeelt võib õppida juba lasteaias, samas üksikud jätkavad õpinguid keelteklassis. Eelkooli programm hõlmab endas suulist keelt läbi lastekirjanduse, mängude ja laulude ning värvilehtede. Enamik Tallinna lapsi alustab esimese võõrkeele õpinguid 3. klassis. Järeleaitamise tunnid kohustusliku kooliprogrammi raames. Noortel võimalus eksamiks ettevalmistumine keeleteoorias, lugemises, kuulamises, suulises ja kirjalikus eneseväljenduses. Üldgrammatika õpib selgeks aastaga, sõnavara kinnistub kauem. Täiskasvanute õppes on eelkõige fookuses kõnekeel või ärikeel. Lisaks on võimalik süvendatult õppida inglise keele grammatikat ning võimalus jätkata õpinguid Inglismaal kõrghariduse tasemel kaugõppes. 2/3 maailma teadustöödest on avaldatud inglise keeles.
Business management · Learning & study skills · English
Showing results 1 - 25 of 1901 - 25 of 190

Our students from United States evaluate their Business Management teacher.

To ensure the quality of our Business Management teachers, we ask our students from United States to review them.
Only reviews of students are published and they are guaranteed by Apprentus. Rated 4.9 out of 5 based on 21 reviews.

Business School exam preparation, masters, MIM, Grande Ecole (Paris)
Vishakha
I was totally lost and desperate in accouting until I took lessons with Vishakha. She really explained me well the concepts, theories and we went through the exercices to make me gain confidence. On top of that Vishakha was really patient and found the rights words to make me understand accouting. I really recommend this wonderful teacher !
Review by DELPHINE
Private Tuition for Undergraduates & Secondary/High School Students (Maastricht)
Chami
Thank you Chami for helping me with business.. You are an excellent tutor. Patient and knowledgable I had great sessions with you. Be sure i will book you soon i need it again. All the best, Fbd and Mene
Review by F.BILGUISSA
Turkish and English Learning with my well-structured studying method (Izmir)
Olcay
Oljay has very good energy and loves to teach. He is very interactive and uses great teaching methods. I am glad that I found him!
Review by HENDRIX